Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 58-KL/TW

Thứ Tư, 08/08/2012, 17:56 [GMT+7]
.
.

Chiều 8- 8, tại TP Hạ Long đã diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 58- KL/TW “về tiếp tục thực hiện Thông báo 160- TB/TW ngày 15- 11- 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về chủ trương đối với đạo Tin lành trong thời gian tới”. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện quán triệt Kết luận trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo nói chung và đạo Tin Lành nói riêng; đồng thời có nhiều hình thức quản lý hoạt động tôn giáo đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với những địa bàn xảy ra hoạt động đạo tin lành trái phép. Tuy nhiên, do hoạt động tôn giáo có nhiều phức tạp nên việc quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn, số lượng tín đồ đạo Tin lành trên địa bàn có sự gia tăng, nhất là từ năm 1989 đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá rõ thực trạng hoạt động của đạo Tin lành đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để hoạt động tôn giáo theo đúng khuôn khổ của pháp luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích và làm rõ thêm những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác quản lý hoạt động đạo Tin lành trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để việc quản lý hoạt động đạo Tin lành trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt, các cấp, ngành  cần có cơ chế phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong công tác tôn giáo đối với đạo Tin nói riêng và các đạo khác nói chung. Xử lý nghiêm các trường hợp ép người dân theo đạo hoặc ép người dân bỏ đạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo để đưa hoạt động của đạo này phù hợp với pháp luật. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng đến cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp và phổ biến các chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân để tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội. Các địa phương có tín đồ đạo Tin lành chủ động phối hợp với các ngành, chức năng của tỉnh có kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền cũng như quản lý, hướng dẫn cho các  tín đồ, điểm nhóm sinh hoạt đạo theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đồng thời tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo…

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.