TP Hạ Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

Thứ Sáu, 28/09/2018, 08:10 [GMT+7]
.
.

Lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) có vai trò đặc biệt trong khu vực phòng thủ ở địa phương, vì thế, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Hạ Long đã có nhiều giải pháp để tập trung xây dựng kiện toàn tổ chức, biên chế và huấn luyện nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng này.

Ban CHQS TP Hạ Long huấn luyện bắn súng bộ binh cho lực lượng tự vệ trong các sở, ban, ngành của tỉnh mới được thành lập năm 2018
Ban CHQS TP Hạ Long huấn luyện bắn súng bộ binh cho lực lượng tự vệ trong các sở, ban, ngành của tỉnh mới được thành lập năm 2018.

Thượng tá Tạ Văn Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hạ Long, cho biết: Thời gian qua, việc phát huy vai trò hoạt động của các đơn vị DQTV trong thế trận quốc phòng toàn dân luôn được đơn vị tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai. Đến nay, lực lượng DQTV của thành phố đã được biên chế hợp lý ở tất các các ngành, địa phương và được huấn luyện đầy đủ các khoa, mục. Vì thế, lực lượng này đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị và tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đồng thời là hạt nhân quan trọng trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, lụt bão ở địa phương...

Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được hàng chục đầu mối DQTV biển, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị tự vệ trong khối các sở, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt, từ cuối tháng 6 năm nay, đơn vị đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thành lập lực lượng tự vệ trong 16 sở, ban, ngành của tỉnh, nâng số đầu mối tự vệ toàn thành phố lên trên 100 đơn vị.

Hằng năm, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban CHQS TP Hạ Long đã nghiên cứu và ban hành các chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặt khác, để không ngừng nâng cao hiệu quả huấn luyện, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, kế hoạch, bài giảng đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông qua bài giảng, tiến trình biểu huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ tại thực địa. Đặc biệt, đơn vị đã chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy, từ đó nâng cao hơn nữa trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện cho lực lượng DQTV.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị luôn quán triệt và vận dụng linh hoạt phương châm “Cơ bản - thiết thực -vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, vận dụng các quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp làm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV không ngừng nâng cao khả năng tác chiến trong mọi điều kiện địa hình. Nội dung công tác huấn luyện được đơn vị đổi mới theo hướng vừa huấn luyện quân sự vừa kết hợp với bồi dưỡng kiến thức chính trị. Kết thúc các khóa bồi dưỡng, đơn vị đều yêu cầu viết bài thu hoạch nhằm đánh giá nhận thức. Công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV còn được Ban CHQS thành phố chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng về cứu thương, khả năng chống biến đổi khí hậu, ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường... Bằng giải pháp hiệu quả trong công tác huấn luyện, hàng năm, qua kiểm tra, 100% các khoa, mục huấn luyện cho lực lượng DQTV đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt trên 80%. Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí...

Cán bộ Quân y thuộc Ban CHQS TP Hạ Long huấn luyện sơ cứu thương binh cho các chiến sĩ tự vệ
Cán bộ Quân y thuộc Ban CHQS TP Hạ Long huấn luyện sơ cứu thương binh cho các chiến sĩ tự vệ.

Với việc quan tâm xây dựng tổ chức, biên chế phù hợp và không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, đến nay, lực lượng DQTV của TP Hạ Long đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các hướng, duy trì ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi hơn để củng cố tiềm lực quốc phòng ở địa phương ngày càng vững chắc trong tình hình mới

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.