Ban CHQS TX Quảng Yên: Đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua Quyết thắng

Thứ Hai, 13/08/2018, 07:18 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, LLVT TX Quảng Yên đã đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thi đua, cống hiến sức lực, trí tuệ lập nên những thành tích, chiến công xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng TX Quảng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban CHQS TX Quảng Yên huấn luyện dân quân tự vệ biển.
Ban CHQS TX Quảng Yên huấn luyện dân quân tự vệ biển.

Thượng tá Phạm Hữu Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Quảng Yên, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, LLVT TX Quảng Yên đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hoá, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng, LLVT thị xã đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác phong trào thi đua. Đảng ủy Quân sự thị xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cần tập trung đột phá. Chỉ huy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ thời gian, lực lượng, kinh phí hoạt động. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của chính trị viên, người chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện luôn coi trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến. Từ đó, khơi dậy ý chí phấn đấu, sức sáng tạo, động cơ thi đua trong cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã.

Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT thị xã đã được triển khai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp mang tính đột phá, khắc phục khâu yếu, việc khó. Được biết, từ năm 2012 đến nay, LLVT thị xã đã tổ chức phát động được hơn 5 phong trào thi đua, gần 20 đợt thi đua đột kích, cao điểm hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đơn vị.

Điển hình là Ban CHQS thị xã đẩy mạnh thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững mạnh. Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho thị xã đề nghị tỉnh phê duyệt diện tích xây dựng căn cứ chiến đấu và Sở chỉ huy; đề nghị cấp giấy quyền sử dụng đất cho Trung tâm huấn luyện phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và thao trường huấn luyện tổng hợp. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc. LLVT thị xã còn tập trung thực hiện tốt nội dung “Một tập trung, Ba khâu đột phá”, chấp hành nghiêm nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Kết quả huấn luyện của LLVT thị xã 100% đạt yêu cầu, có 78% khá, giỏi trở lên.

Cán bộ chiến sĩ LLVT TX Quảng Yên giúp đỡ nhân dân nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT TX Quảng Yên giúp đỡ nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng.

Đơn vị còn đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp tác phong công tác từ cơ quan quân sự thị xã đến các đơn vị cơ sở, với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời”, sâu sát cơ sở, năng động, trách nhiệm với công việc. Theo đó, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, LLVT thị xã còn tích cực thực hiện các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Trong đó, huy động nguồn lực từ các đơn vị dân quân tự vệ, đơn vị quân đội, doanh nghiệp trên địa bàn chung sức, giúp nhân dân các xã xây dựng NTM bằng nhiều hoạt động, như: Làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, tặng giống vật nuôi, cây trồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trong quá trình thi đua, cán bộ, chiến sĩ LLVT TX Quảng Yên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu, đội quân công tác trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.