Lữ đoàn 170: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Đông Bắc

Thứ Tư, 04/04/2018, 07:45 [GMT+7]
.
.

Với tinh thần, trách nhiệm cao cùng các biện pháp, đối sách phù hợp, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã thực sự phát huy vài trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiếng liêng khu vực phía Bắc của Tổ quốc.

Lữ đoàn 170 Vùng I Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa rộng hàng chục ngàn km2 ở phía Bắc Tổ quốc, với dải bờ biển dài trên 270 hải lý, suốt từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến Mũi Độc (Hà Tĩnh). Đây là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh của đất nước. Do vậy, với tinh thần, trách nhiệm của mình, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp cương quyết, chủ động để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo môi trường hòa bình, ổn định để các địa phương có biển phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018
Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2018.

Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn 170 đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn và từng đơn vị trực thuộc. Trong đó đặc biệt coi trọng tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, có bản lĩnh vững vàng quyết tâm sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; quán triệt đầy đủ tình hình nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá do cấp trên phát động; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do cấp trên phát động; đổi mới phong cách tác phong công tác, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc nêu gương sáng của cán bộ chủ trì các cấp.

 Đơn vị cũng đặc biệt chú trọng việc xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là kỷ luật công tác và an toàn giao thông; tổ chức thực hiện nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt và tăng cường vai trò của cấp ủy, chỉ huy, tổ chuyên trách trong công tác kiểm tra, tuần tra, kịp thời nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện chưa triệt để các chỉ thị, quy định của các cấp. Với cách làm này, trận địa chính trị, tư tưởng của toàn đơn vị luôn vững vàng, mọi cán bộ, chiến sĩ đều yêu tâm, xác định rõ nhiệm vụ, từ đó sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Song song với các nhiệm vụ nói trên, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực chiến đấu và triển khai có hiệu quả công tác hậu cần cũng được Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải thường xuyên duy trì trong thời gian qua. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện duy trì nghiêm hệ thống, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đảm bảo cơ động kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Căn cứ vào nhiệm vụ trong tình hình mới, Lữ đoàn kịp thời xây dựng bộ văn kiện kế hoạch hàng năm bảo đảm chất lượng, khoa học, báo cáo thông qua phê duyệt kịp thời, đúng quy định. Nổi bật là điều chỉnh, bổ sung kịp thời các kế hoạch sẵn sàng chiến đầu dài hạn phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, đơn vị đã chủ động khắc phục mọi khó khăn hiệp đồng chặt chẽ, kiên trì bám biển, xử lý đúng đối sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, giữ vững chủ quyền, môi trường hoà bình trên vùng biển được phân công.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hành luyện tập tác chiến trên biển
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luyện tập tác chiến trên biển.

Đặc biệt, trong công tác huấn luyện, Lữ đoàn luôn quan tâm nâng cao chất lượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nên đã có nhiều đột phá giúp cho bộ đội làm chủ tất cả các loại vũ khí, phương tiện được trang cấp. Với quyết tâm phấn đấu hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu 3 - 5%, bảo đảm vũ khí, thiết bị luôn đồng bộ, đủ số lượng có chất lượng tốt cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, đơn vị đã đẩy mạnh Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" gắn với việc tiếp tục thực hiện 2 nội dung đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật”, tạo bước đột phá về ban hành văn bản pháp quy, điều hành công tác kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy hiện đại...

Với tinh thần, trách nhiệm cao cùng các biện pháp, đối sách phù hợp, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã thực sự phát huy vài trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiếng liêng khu vực phía Bắc của Tổ quốc.

Quang Minh
 

                                                                                            

 


 

.
.
.
.
.
.
.
.