Những người lính làm than đông bắc

Tổng Công ty Đông Bắc: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Sáu, 31/03/2017, 09:27 [GMT+7]
.
.

Tổng Công ty Đông Bắc là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, có chức năng khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên than - khoáng sản phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, song song với tích cực đổi mới sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Công ty Cảng (Tổng Công ty Đông Bắc) tổ chức huấn luyện đảm bảo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Công ty Cảng (Tổng Công ty Đông Bắc) tổ chức huấn luyện đảm bảo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Theo Thiếu tá Trần Hoàng Nghị, Phó Phòng Tham mưu Tổng Công ty Đông Bắc, những năm qua, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác quân sự - quốc phòng. Tổng Công ty chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng này, bảo đảm sẵn sàng động viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng khi có tình huống. Đầu tháng 3 hàng năm, Tổng Công ty đều tổ chức lễ ra quân huấn luyện, ký cam kết thi đua với các cơ quan, đơn vị thành viên. Tổng Công ty Đông Bắc xác định mục tiêu trọng tâm của công tác huấn luyện năm 2017 là “Tập trung xây dựng, củng cố quân đội theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Vì vậy, đơn vị đã tập trung hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức luyện tập và tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên - một cấp trên bản đồ. Trên cơ sở chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, Tổng Công ty đã xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm, nhiệm vụ, phù hợp với thực tế tổ chức sản xuất của từng đơn vị, đảm bảo huấn luyện đủ nội dung, chương trình, thời gian, quân số... mà không ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng phân xưởng, bộ phận. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 với chủ đề “Huấn luyện giỏi - kỷ luật nghiêm - an toàn tuyệt đối”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Tổng Công ty. Hiện nay, toàn Tổng Công ty đã bước vào giai đoạn 1 huấn luyện.

Để chương trình huấn luyện đạt được kết quả cao, Đảng uỷ Chỉ huy Tổng Công ty đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức làm mới, tu sửa mô hình học cụ đảm bảo các nội dung huấn luyện đều có mô hình minh hoạ. Năm nay, các cơ quan, đơn vị thành viên trong Tổng Công ty đã tham gia làm mới trên 20 loại bia; tu sửa, làm mới 100 bia bảng, mô hình học cụ các loại. Điều đáng ghi nhận, 5 sáng kiến cải tiến học cụ do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Công ty sáng tạo đều mang tính thực tiễn cao, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Bắn súng; khả năng chống vũ khí công nghệ cao của địch... Bên cạnh đó, 5 thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật bắn và thể lực cũng được củng cố, tu sửa đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện của từng cơ quan, đơn vị. Hệ thống giáo án, bài giảng phục vụ cho công tác huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ và phê duyệt theo phân cấp.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng toàn diện, Tổng Công ty còn chú trọng giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, nhất là huấn luyện sâu chuyên ngành công binh công trình, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong quá trình huấn luyện, đảm bảo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đặc biệt, tăng cường huấn luyện thực hành sát với yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp tổ chức hội thao, diễn tập, huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập... Cùng với đó, Tổng Công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, các lực lượng có liên quan, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh phương án tác chiến phòng thủ, tác chiến bảo vệ trị an; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.