Đảng bộ BĐBP tỉnh: Chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới

Thứ Năm, 05/01/2017, 10:10 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh là tỉnh đặc thù có cả biên giới trên bộ và biên giới trên biển với 11/14 huyện, thị xã, thành phố biên giới, biển đảo. Trên địa bàn các tuyến biên giới, hải đảo của tỉnh có trên 26.000 hộ với gần trên 100.000 người thuộc 10 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 28 xã, phường, thị trấn.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh dã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở cá địa phương biên giới, tạo được sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có sự quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới với những bước đi phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt là từ khi thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1133) của Bộ Quốc phòng, đến nay, thông qua nhiều giải pháp hiệu quả đã làm cho nhận thức của nhân dân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngày càng được nâng lên...

Đảng bộ BĐBP tỉnh: Chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới
Cán Bộ Trạm Biên phòng Phú Hải (Đồn BP Quảng Đức) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn xã Phú Hải (Hải Hà)

Ngay từ khi triển khai Đề án 1133 của Bộ Quốc phòng, với vai trò là Cơ quan chủ trì, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 1133 tỉnh, đồng thời ban hành hàng loạt các văn bản để chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó,  Bộ Chỉ huy đã khảo sát, lựa chọn và phối hợp với các địa phương biên giới tổ chức xây dựng mô hình điểm ở 5 xã ở 5 huyện, thành phố biên giới của tỉnh. Đó là xã Hoành Mô (Bình Liêu), Quảng Đức (Hải Hà), Bắc Sơn (Móng Cái), Quan Lạn (Vân Đồn) và Thanh Lân (Cô Tô). Không những thế, quá trình triển khai mô hình điểm, BĐBP tỉnh thường xuyên hỗ trợ kịp thời cả về vật chất, tinh thần cũng nhưng hướng dẫn kịp thời các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới... Căn cứ vào các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 1133 tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trực thuộc để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo của tỉnh trong tình hình mới. Trước hết, đơn vị phối hợp làm tốt công tác biên soạn tài liệu tuyên tuyên truyền phù hợp với nhận thức của từng loại đối tượng. Đến nay, BĐBP tỉnh đã nghiên cứu, biên soạn 7 loại ấn phẩm với 846 tài liệu tuyên truyền pháp luật, sản xuất 1 phiên bản với 300 đĩa tuyên truyền các nghị định của chính phủ liên quan đến quản lý người, phương tiện ở khu vực biên giới… Cùng với đó, BĐBP tỉnh cũng chủ trì làm tốt việc tiếp nhận, trang cấp phương tiện cho các địa phương, đơn vị. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Đề án 1133 tỉnh đã trang bị xây dựng được 1 tủ sách pháp luật cấp tỉnh, 17 tủ sách ở các đồn biên phòng, 184 tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn biên giới, đồng thời trang bị một số giàn máy vi tính, hệ thống truyền thanh phù vụ công tác tuyên truyền…

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.. Các Đồn biên phòng đã phát huy tốt vai trò phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả những buổi sinh hoạt chuyên đề ở các thôn, bản, khu phố biên phòng. Nội dung chủ yếu mà các đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền là Luật Biên giới Quốc gia, các văn kiện biên giới, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Quy chế về quản lý biên giới đất liền, biên giới biển… Quá trình triển khai, để cán bộ, nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, các đơn vị đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương pháp tuyên truyền như xây dựng tiểu phẩm kết hợp với phát tờ rơi, tài liệu, sách báo liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, các đơn vị còn xây dựng kế hoạch cho các bộ phận nghiệp vụ khác như: Đội phòng, chống ma túy, Đội Trinh sát, Đội Tổng hợp đảm bảo thông qua việc tăng cường xuống cơ sở vừa nắm tình hình địa bàn vừa lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về những việc được làm những vấn đề bị cấm. Nội dung chính mà các lực lượng này thường tổ chức tuyên truyền là: Không tiếp tay cho buôn lậu, không chứa chấp người lạ, không mua bán, vận chuyển ma túy, hàng cấp qua biên giới…

Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Từ khi triển khai Đề án 1133 đến nay, các tổ tuyên truyền pháp luật ở các xã, phường, thị trấn biên giới đã tổ chức được 267 buổi với 4.500 lượt người nghe. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hàng chục buổi biểu diễn văn nghệ lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo… Thông qua đó, làm người dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, mặt khác kịp thời phát hiện, báo cáo các cơ quan chức năng những hành vi, biểu hiện vi phạm pháp luật của người khác.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.