Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Huyện Tiên Yên: "Xác định cách làm đúng trọng tâm, trọng điểm"

Thứ Bảy, 10/12/2016, 05:15 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, bên cạnh việc quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng cùng với những tư duy, cách làm sáng tạo và sự nỗ lực của toàn dân, huyện Tiên Yên đã phát huy tốt nội lực, tiềm năng, thế mạnh tăng cường tiềm lực quốc phòng, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh “Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.

(Thượng tá Lê Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Yên, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Trong những năm qua, huyện Tiên Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc “Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”, trở thành điểm sáng của tỉnh về công tác này. Đồng chí có thể cho biết, bằng cách làm thế nào Tiên Yên đạt được điều đó?

+ Tiên Yên có vị trí quốc phòng hết sức quan trọng, chính vì vậy trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện luôn quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT). Nhờ đó tiềm lực mọi mặt của KVPT địa phương đã được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc. Đặc biệt là chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc trong huyện.

Để có được kết quả đó, Tiên Yên đã chỉ đạo các cấp quán triệt sâu sắc các Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị (khoá X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT và Nghị quyết T.Ư 8 (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt xác định các cách làm phải đúng trọng tâm, trọng điểm để phát huy tính hiệu quả, không chạy theo hình thức hay phong trào, thường xuyên có các buổi họp để rút kinh nghiệm, đồng thời động viên những nhân tố có tố chất và sáng tạo để họ phát huy thế mạnh của mình. Chính vì vậy, công tác “Xây dựng KVPT ngày càng vững chắc” của huyện Tiên Yên đã đạt được những kết quả khả quan trong năm 2016. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều giải pháp, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo để đạt được kết quả cao hơn.

- Đồng chí có thể nói rõ hơn?

+ Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để huyện Tiên Yên được đánh giá cao trong công tác “Xây dựng KVPT vững chắc”, đó là đẩy mạnh việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân để làm cơ sở nâng cao tiềm lực mọi mặt đồng thời xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Chúng tôi tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất, lượng hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Ban Tuyên giáo, Phòng VHTT tích cực tuyên truyền về quốc phòng, an ninh trên phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2016, Tiên Yên đã mở 2 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho trên 100% cán bộ, đảng viên. Thông qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đồng thời có kiến thức cơ bản về “Xây dựng KVPT vững chắc” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này ở các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Với vị trí quan trọng về quốc phòng, vậy trong thời gian tới huyện Tiên Yên sẽ làm gì để công tác “Xây dựng KVPT vững chắc” đạt được kết quả cao hơn?

+ Trong quy hoạch tổng thể thì việc gắn kết giữa KT-XH với QP-AN là điều quan trọng và phải chặt chẽ. Các dự án phát triển KT-XH đều được cơ quan quân sự, công an, biên phòng các cấp tham gia khảo sát theo quy định, đảm bảo phù hợp với thế trận quân sự của KVPT. Đặc biệt là các tuyến quốc lộ, đường liên huyện, xã được nâng cấp, mở rộng và làm mới tạo mạng lưới giao thông liên hoàn nối liền các khu vực trọng điểm, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng, phương tiện đảm bảo hoạt động của KVPT. Bên cạnh đó, với 51% là bà con dân tộc thiểu số, nên huyện Tiên Yên đặc biệt coi trọng củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực chăm lo làm tốt công tác chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói, giảm nghèo, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

Ban CHQS huyện Tiên Yên cũng đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng KVPT vững chắc giai đoạn 2016-2020”, phân công bổ sung nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng... đồng thời quản lý chặt chẽ đất quốc phòng trên địa bàn. Bên cạnh đó, tích cực chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng dân quân, dự bị động viên, huyện chỉ đạo các ban, ngành xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, thường xuyên rà soát, bổ sung đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Duy (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.