Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12

Diễn tập khu vực phòng thủ: Sát thực tế, nhiều đổi mới

Thứ Năm, 22/12/2016, 07:50 [GMT+7]
.
.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2016 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và LLVT các địa phương trong toàn tỉnh đang tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý IV-2016. Tuy cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ, song các thành phần tham gia diễn tập đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, đã đạt được kết quả tích cực, công tác diễn tập KVPT năm 2016 được đánh giá có nhiều điểm mới, sát thực tế, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng.

Khẩu đội Cối 82mm của LLVT huyện Tiên Yên diễn tập đánh địch phòng ngự lâm thời.
Khẩu đội Cối 82mm của LLVT huyện Tiên Yên diễn tập đánh địch phòng ngự lâm thời.

Để có được kết quả đó, quá trình tổ chức diễn tập, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, sự hướng dẫn giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh..., các địa phương đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Cụ thể, đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện cho cuộc diễn tập; các thành phần tham gia đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ khảo sát thực địa đến xây dựng phương án tác chiến, xây dựng thao trường, bãi tập chu đáo, tạo cơ sở cho cuộc diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả.  Ban Chỉ đạo diễn tập các địa phương đã nắm chắc, vận dụng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh xây dựng văn kiện diễn tập đúng nguyên tắc, sát đặc điểm tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Khung diễn tập đã chủ động tổ chức luyện tập riêng; luyện tập phân đoạn, luyện tập tổng hợp, thông qua đó đã góp phần nâng cao trình độ, kiến thức, khả năng tổ chức điều hành của đội ngũ diễn tập các cấp.

Đặc biệt, ở giai đoạn thực hành diễn tập, các địa phương tổ chức hội nghị phần cơ chế, trong đó, lãnh đạo địa phương trực tiếp chủ trì, điều hành hội nghị trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng trình tự, đủ nội dung, thời gian; quá trình triển khai nhiệm vụ đã vận dụng tốt nguyên tắc, tình hình thực tiễn của các địa phương vào tình huống diễn tập. Các ý kiến phát biểu đã bám sát nội dung, tình huống diễn tập, tình hình địch đã, đang và sẽ diễn ra. Cùng với đó, LLVT các địa phương cũng quán triệt và làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng thứ tự, nội dung, hoàn thành đúng thời gian quy định; vận dụng linh hoạt nguyên tắc, triển khai biện pháp thu thập, phân tích, đánh giá nhận định tình hình chính xác; tiến hành các bước tổ chức chuẩn bị chiến đấu khẩn trương, điều hành, chỉ huy các lực lượng kịp thời; hành động, người chỉ huy đã bám sát tình huống diễn tập, vận dụng tốt nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong chiến đấu.

Thông qua diễn tập đã làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Qua đó, nâng cao trình độ vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng củng cố KVPT, đặc biệt là vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các phòng, ban, đoàn thể làm tham mưu, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt”.

Nguyễn Văn (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.