Bộ CHQS tỉnh: Hiệu quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương

Thứ Sáu, 16/12/2016, 07:39 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ Than Quảng Ninh chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố trận địa chính trị - tư tưởng  trên địa bàn, đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh họp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chương trình phối hợp công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương năm 2017.
Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh họp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chương trình phối hợp công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương năm 2017.

Đại tá Bùi Như Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Hàng năm, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với ban tuyên giáo các địa phương và Đảng uỷ Than Quảng Ninh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp bám sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Năm 2016, thực hiện chủ đề phối hợp là “Phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, các ngành đã tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho CBCS trong LLVT và các tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, ban tuyên giáo và ban CHQS các địa phương cũng nghiêm túc thực hiện giao ban định kỳ nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin hai chiều, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vụ việc phức tạp nảy sinh, góp phần bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, các ngành đã phối hợp tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết của cấp uỷ các cấp về xây dựng các huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tuyên truyền các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự... 100% các tổ chức Đảng từ chi bộ đến Đảng uỷ Quân sự tỉnh đều tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đây, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp thấy rõ hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCS và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu phải kể đến công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bằng nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả. Cơ quan quân sự các địa phương tiếp tục có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyển quân như: Phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tặng giấy khen cho công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; tổ chức ký cam kết đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho công dân nhập ngũ; bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng... Năm 2016, tỉnh đã hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu giao, nhận quân đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tá Tăng Văn Tĩnh, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Bình Liêu, cho biết: Trong năm qua, LLVT huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo huyện chủ động nắm tình hình, tư tưởng và định hướng CBCS và nhân dân chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chủ hộ sống ở khu vực giáp biên giới. Qua đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh biên giới trên địa bàn được giữ vững.

Cũng từ việc phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo, phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội đã được triển khai gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương thông qua nhiều mô hình hiệu quả như: Phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh, chỉnh trang đô thị” của LLVT TP Hạ Long; “LLVT với nhiệm vụ bảo vệ môi trường” của LLVT huyện Cô Tô; “Mô hình phát triển kinh tế mới” của LLVT huyện Đầm Hà... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các địa phương đã huy động gần 14.700 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; xoá 5 nhà tạm; tu sửa, làm mới trên 20km đường giao thông liên thôn; gia cố 150m đê..., góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.