Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

Thứ Sáu, 18/11/2016, 13:34 [GMT+7]
.
.

Sáng 18/11, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 cho 80 học viên là cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, ngành  và tương đương thuộc các huyện, thị xã, thành phố (ảnh).

Trong thời gian 12 ngày (từ 7 đến 18-11), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh; các vấn đề lên quan đến phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh…

Lớp học giúp các học viên được trang bị những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ quan đơn vị.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.