Ban CHQS TX Đông Triều: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Hai, 28/11/2016, 04:49 [GMT+7]
.
.

Đảng ủy Quân sự TX Đông Triều thời gian qua luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng uỷ Quân sự TX Đông Triều đã tập trung quán triệt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó, chú trọng phổ biến Chỉ thị 590-CT/ĐUQSTW ngày 4-10-2010 của Quân uỷ Trung ương, Chỉ thị 07-CT/ĐU ngày 10-11-2010 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 3 “Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu”... Qua đó, làm cho CBCS thấy rõ việc thực hiện QCDC ở cơ sở là biện pháp quan trọng để phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận và đề cao trách nhiệm của các lực lượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Hậu cần, Ban CHQS TX Đông Triều.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Hậu cần, Ban CHQS TX Đông Triều.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên, Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: Thời gian qua, Đảng uỷ Quân sự thị xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng phát huy dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là dân chủ về chính trị. Để đảm bảo thực hiện tốt QCDC, Đảng uỷ Quân sự thị xã đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định nhằm nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt là công tác cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản, mua sắm trang, thiết bị..., mọi quân nhân đều được tham gia đóng góp ý kiến từ việc xây dựng quy chế, quy định, kế hoạch đến biện pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ xác định rõ cơ chế tiến hành, bảo đảm tăng cường kỷ luật, gắn quyền lợi với trách nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ; không để xảy ra tình trạng lợi dụng dân chủ dẫn đến vi phạm kỷ luật và các quy định của đơn vị. Cùng với đó, chủ động phân công các đảng uỷ viên phụ trách và tham gia sinh hoạt cùng với các chi bộ trong đảng bộ để có sự chỉ đạo sát sao. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai phạm nhằm làm cho quy chế, quy định đã ban hành được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ trên, Đảng uỷ Quân sự thị xã luôn coi trọng thực hiện “Ngày chính trị văn hoá tinh thần”, “Đợt sinh hoạt tự soi tự sửa”. Các cấp uỷ cũng thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình. Những vấn đề cấp dưới đóng góp cho cấp trên, quần chúng đóng góp cho cấp uỷ, chính trị viên, người chỉ huy đều được tiếp thu, phúc đáp, sửa chữa và thông báo đến toàn đơn vị. Hàng quý, cán bộ chủ trì còn thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đối thoại trực tiếp với CBCS để kịp thời nắm và giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng và hành động. Từ đó, khắc phục cơ bản biểu hiện mất dân chủ, vi phạm kỷ luật của CBCS. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bí thư Chi bộ Hậu cần, Ban CHQS TX Đông Triều, chia sẻ: “Đợt sinh hoạt tự soi tự sửa” được chi bộ tổ chức vào ngày 19-5-2016. Với chức trách là Bí thư Chi bộ, tôi nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trước các cán bộ, đảng viên như: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc CBCS trong đơn vị có lúc chưa sâu sát; đôi lúc chỉ huy chưa mạnh dạn và kiên quyết. Các cán bộ, đảng viên cũng thẳng thắn góp ý, giúp tôi có những giải pháp để tôi khắc phục những hạn chế cũng như phát huy những mặt mạnh trong công tác...

Với các hoạt động cụ thể trong thực hiện QCDC, tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị luôn ổn định, ý thức tự giác của CBCS được phát huy. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, chất lượng luôn được thực hiện tốt. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định đơn vị, nâng cao đời sống bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Với những nỗ lực đó, năm 2016, Ban CHQS TX Đông Triều vinh dự được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu 3.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.