Quốc phòng toàn dân: Xây dựng, phát triển lực lượng dự bị động viên

Chú trọng phát triển đảng viên, đáp ứng nhiệm vụ chính trị

Thứ Ba, 18/10/2016, 15:15 [GMT+7]
.
.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX và khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 16/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DBĐV và dân quân tự vệ trong tình hình mới”, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng DBĐV.

Kết hợp huấn luyện quân sự và chính trị tại Trung đoàn Dự bị động viên 244 (Bộ CHQS tỉnh).
Kết hợp huấn luyện quân sự và chính trị tại Trung đoàn Dự bị động viên 244 (Bộ CHQS tỉnh).

Lực lượng DBĐV của tỉnh có mặt ở tất cả các khu vực từ nông thôn, thành thị đến biên giới hải đảo với đủ các thành phần dân tộc, lứa tuổi, tham gia vào nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn cho công tác xây dựng lực lượng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng. Chính vì vậy, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, các cấp uỷ, cơ quan quân sự các cấp đã tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nắm tình hình về tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng DBĐV. Trên cơ sở đó, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, giải pháp quan trọng để phát triển Đảng cho lực lượng DBĐV mà Bộ CHQS tỉnh đang triển khai đạt hiệu quả cao là tập trung tạo nguồn và kết nạp đảng cho chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đội ngũ quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương. Trong mỗi mùa tuyển, gọi công dân nhập ngũ, bao giờ cơ quan quân sự các cấp cũng chú trọng lựa chọn những thanh niên ưu tú để đưa đi học cảm tình Đảng, tạo nguồn cho đơn vị kết nạp vào Đảng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với cách làm này, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh đã tổ chức được gần chục lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho trên 500 quần chúng ưu tú. Trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự các địa phương thường xuyên liên lạc, phối hợp với đơn vị nơi có quần chúng ưu tú làm nhiệm vụ để bồi dưỡng. Kết quả là, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã có hàng chục chiến sĩ trẻ được kết nạp vào Đảng mỗi năm. Trong số đó, một phần tiếp tục được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong quân đội, số còn lại khi về địa phương trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng khi tham gia lực lượng DBĐV.

Đối với việc kết nạp đảng viên mới trong lực lượng DBĐV, căn cứ vào các quy định về phát triển lực lượng này, cấp uỷ, cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện tốt việc sưu tra, nắm rõ nguồn gốc lý lịch, sức khoẻ, trình độ học vấn để lựa chọn những quần chúng tiêu biểu quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, nhất là đối với các chiến sĩ trẻ. Cơ quan quân sự ở địa phương cũng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cơ sở thử thách quần chúng ưu tú trong lực lượng DBĐV bằng cách bố trí những phần việc gian nan để rèn luyện tính kiên trì, bản lĩnh vượt khó. Cùng với đó, trong tiến trình huấn luyện cho lực lượng DBĐV, bao giờ cơ quan quân sự cũng phối hợp giữa chính trị với quân sự. Cách làm này vừa nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu vừa bồi dưỡng lý luận, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để kết nạp đảng viên mới. Mặt khác, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh cũng đặc biệt chú trọng thành lập các tổ đảng, chi bộ trong cơ quan quân sự ở cơ sở. Thông qua việc chú trọng bồi dưỡng, phát hiện quần chúng trong các đơn vị DBĐV để kết nạp vào Đảng, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh đã có thêm hàng trăm đảng viên mới. Nếu như năm 2012, toàn tỉnh kết nạp được 1.016 đảng viên trong lực lượng DBĐV với tỷ lệ kết nạp hàng năm là 22,6% thì trong 10 tháng năm 2016 đã kết nạp được 1.163 đảng viên, nâng tỷ lệ kết nạp lên 24,9%. Kết quả đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với LLVT địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua rèn luyện, thử thách, nhiều đồng chí trong lực lượng DBĐV đã trưởng thành, được bổ nhiệm vào một số vị trí quan trọng trong hệ thống chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.