Công ty TNHH MTV 91 (Tổng Công ty Đông Bắc): Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:49 [GMT+7]
.
.

Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn TX Đông Triều, TP Uông Bí, những năm qua, cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCN-LĐ, Công ty TNHH MTV 91 (Tổng Công ty Đông Bắc) còn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Công ty TNHH MTV 91 tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với tuần tra bảo vệ khai trường, ranh giới mỏ.
Công ty TNHH MTV 91 tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với tuần tra bảo vệ khai trường, ranh giới mỏ.

Do đặc thù tổ chức, biên chế của doanh nghiệp kinh tế, quốc phòng nên Công ty TNHH MTV 91 không có cơ quan chuyên trách về công tác huấn luyện, vì vậy, đơn vị đã thành lập bộ phận giúp việc gồm lãnh đạo, chỉ huy các phòng, phân xưởng để tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Công ty cũng phân công cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn như: Phòng Chính trị đảm trách công tác đảng, công tác chính trị, Phòng Cơ điện - Vận tải - Vật tư, Văn phòng và Phòng Kế toán đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật trong huấn luyện... Cùng với đó, đơn vị đã tập trung kiện toàn tổ chức biên chế đúng quy định thông qua việc phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương làm tốt việc rà soát, đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên chặt chẽ, thống nhất, bám sát nguyên tắc “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó”. Đến nay, việc sắp xếp lực lượng dự bị động viên khung A của Công ty luôn đáp ứng được 3 yêu cầu cơ bản là: “Xếp đúng, xếp đủ, đảm bảo chất lượng”, trong đó tập trung cho đơn vị làm nhiệm vụ A2 và làm nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty cũng chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương rà soát, phúc tra, kịp thời bổ sung số quân nhân dự bị đã giải ngạch hoặc chuyển công tác để ổn định biên chế. Việc chi trả đúng, đủ phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ khung B tại địa phương để tạo động lực cho đội ngũ này nắm tốt tình hình tư tưởng lực lượng dự bị động viên ngay từ cơ sở được Công ty đặc biệt quan tâm. Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đơn vị đã cùng với chính quyền cơ sở làm tốt công tác động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm, xác định tốt tư tưởng, tham gia đầy đủ các đợt động viên, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đối với lực lượng tự vệ, Công ty cũng biên chế hợp lý thành 1 trung đội, theo mô hình từng tiểu đội làm nhiệm vụ thường xuyên tại các công trường, phân xưởng. Việc quan tâm củng cố doanh trại, nơi ăn ở cho CBCS khi tập trung huấn luyện được đơn vị chú trọng nhiều hơn, nên đã tạo điều kiện cho lực lượng dự bị động viên, tự vệ yên tâm, tin tưởng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các khoa, mục đề ra hàng năm.

Trong quá trình huấn luyện, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV 91 đã chỉ đạo chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng, vai trò của cá nhân đối với công tác củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thông qua đó đã định hướng tư tưởng cho mọi CBCS xác định tốt trách nhiệm, tự giác chấp hành các yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, đội ngũ giáo viên được chăm lo ngay từ đầu mỗi mùa huấn luyện, nên không để xảy ra tình trạng “thủng” giáo án hay thiếu khoa, mục. Trong thực hành, đơn vị luôn đảm bảo đúng phương châm “Chất lượng, thiết thực, hiệu quả” thông qua việc huấn luyện tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và tổ chức huấn luyện xoay vòng các đơn vị theo từng năm. Nội dung huấn luyện được triển khai cả về chính trị, tư tưởng, quân sự, trong đó, lấy kết quả thực hành huấn luyện làm cơ sở để đánh giá chất lượng. Nhờ vậy, nhiều năm nay, chất lượng công tác huấn luyện của đơn vị đã không ngừng được nâng lên. Qua kiểm tra chất lượng huấn luyện hàng năm, 100% các khoa, mục đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi luôn chiếm trên 80%.

Từ việc chủ động xây dựng lực lượng, hoàn thành đầy đủ các khoa mục huấn luyện, lực lượng dự bị động viên và tự vệ của Công ty TNHH MTV 91 đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng dự bị động viên của đơn vị đảm bảo đầy đủ quân số, chất lượng, sẵn sàng cơ động phối hợp đảm bảo tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Còn lực lượng tự vệ của doanh nghiệp thì thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát bảo vệ khai trường, ranh giới mỏ, đồng thời phối hợp với địa phương nơi đứng chân giữ gìn an ninh trật tự, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.