Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh): Quyết tâm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Thứ Tư, 14/09/2016, 04:18 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh. Với những nỗ lực đó, Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại tá Bùi Như Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng bộ Phòng Chính trị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nâng cao vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, biện pháp triển khai toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần giúp Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Quân sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trước tình hình mới.

Đảng bộ Phòng Chính trị phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh tại huyện Tiên Yên tháng 7-2016.
Đảng bộ Phòng Chính trị phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh tại huyện Tiên Yên tháng 7-2016.

Đảng ủy Phòng Chính trị thường xuyên nắm chắc, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến LLVT tỉnh, từ đó, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Nổi bật thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị”. Theo đề án, cơ quan chính trị tham mưu cho Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ cán bộ giảng dạy chính trị theo đúng quy chế giáo dục chính trị. Đồng thời, tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; tập trung khắc phục một số khâu yếu, mặt yếu, nhất là về trách nhiệm trong chuẩn bị bài giảng, phương pháp sư phạm, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn. Nhờ vậy, sau gần 2 năm thực hiện, chất lượng giáo dục chính trị trong toàn LLVT tỉnh được nâng lên đáng kể; tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh luôn ổn định, vững vàng, phát triển theo chiều hướng tích cực.

Cùng với đó, cơ quan chính trị còn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; chủ động đấu tranh phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đồng thời, phát huy hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, vai trò tham mưu của Đảng bộ Phòng Chính trị còn được khẳng định rõ nét thông qua tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đơn vị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh xây dựng quy chế lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tham mưu ban hành 9 nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của cấp trên sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo cơ quan chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt những vấn đề nảy sinh.

Song song với đó, Đảng bộ Phòng Chính trị còn chủ động tham mưu triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp kế cận, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh mở 6 lớp sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; đăng ký, quản lý, đề nghị kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan dự bị đúng quy định. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò cầu nối, giúp cho Quân khu và tỉnh chỉ đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn và LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác chính sách, hậu phương quân đội... Lãnh đạo cơ quan cũng thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy và các chi bộ, tổ chức đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” để nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của các cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan.

Với những thành tích nổi bật trong 5 năm qua, tập thể Phòng Chính trị luôn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2014, tập thể Phòng Chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.