Quốc phòng toàn dân: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban CHQS huyện Hoành Bồ: Chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 23/09/2016, 09:07 [GMT+7]
.
.

Liên tục 6 năm gần đây, Đảng bộ Quân sự huyện Hoành Bồ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp có tính đột phá trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hoành Bồ tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hoành Bồ tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hoành Bồ, cho biết: Đảng bộ Quân sự huyện có 3 chi bộ với 33 đảng viên. Để xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, những năm qua, Đảng bộ đơn vị đã quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Nhất là quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 6-1-2011 của BTV Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2011-2015”.

Đặc biệt, để xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nhất là việc chấp hành nguyên tắc của Đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; duy trì tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hằng quý và từng nhiệm vụ. Đảng uỷ, Ban CHQS huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị đều kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật, 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã tổ chức thành lập mới 2 đơn vị dân quân tự vệ, nâng tổng số đơn vị dân quân tự vệ huyện thành 29 đầu mối. Lực lượng dự bị động viên được biên chế sắp xếp đúng kế hoạch, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng dân quân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng xử lý và ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm an toàn giao thông, trộm cắp, vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp tuần tra truy quét làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ban CHQS huyện còn phối hợp với các trường, doanh nghiệp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 98 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương...

Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác giao quân hàng năm đảm bảo 100% chỉ tiêu; tổ chức ra quân huấn luyện đạt kết quả, hàng năm đều có trên 98% số quân nhân đạt kết quả khá, giỏi; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, địa phương... Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Bộ đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện đã huy động lực lượng đóng góp trên 1.500 ngày công làm trên 6,3km đường bê tông; nạo vét, xây mới 1,5km kênh mương nội đồng, 1.762m2 sân nhà văn hoá thôn, khu…

Những kết quả trên đã khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của LLVT huyện ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.