Tổng Công ty Đông Bắc: Khai mạc lớp bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng

Thứ Hai, 29/08/2016, 09:00 [GMT+7]
.
.

Sáng 29/8, Tổng Công ty Đông Bắc khai mạc lớp bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng cho 278  sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng năm 2016 (thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 theo quy định của pháp luật).

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Tổng Công ty được giới thiệu về tổ chức, phương pháp chỉ huy diễn tập tại cơ quan; các trạng thái về quốc phòng, tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến an ninh Việt Nam; quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và thế trận quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo....

Lớp bồi dưỡng là cơ sở để các sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng toàn Tổng Công ty nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh, xác định chủ trương, giải pháp trong xây dựng lực lượng. Đồng thời, chủ động sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 29,30/8/2016.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.