Quảng Ninh hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Từ ngày 20/10-19/11, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.