Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua đặc biệt

Ngày 26/4, Khối cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt: "Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất" và "Bảo đảm trật tự, ATGT" năm 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.