Ban CHQS huyện Đầm Hà: Đột phá, đi đầu trong LLVT tỉnh

Trong năm qua, Ban CHQS huyện Đầm Hà đã triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, mang tính đột phá.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.