Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Sáng 18/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới 74 điểm cầu.
.
.
    .
.
.
.
.
.
.