Đồn Biên phòng Quan Lạn: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Đồn Biên phòng Quan Lạn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn 9 xã, thị trấn của huyện Vân Đồn, với đường biên giới chính diện dài 34,5km.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.