Sẵn sàng cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện thành công.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.