Nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 09/02/2018, 06:50 [GMT+7]
.
.

Trong năm 2017, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện chuyên đề theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cơ sở được triển khai đồng bộ, chủ động, sáng tạo. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành nền nếp, thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong toàn Đảng bộ. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Nguyễn Dung

Để nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng nội dung chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Ngày 18/12/2017, BCH hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Đây là cơ sở để cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, cách thức tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý và đội ngũ giảng viên chính trị bắt buộc hàng năm theo tiêu chuẩn chức danh.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt là đã chủ động nghiên cứu các chủ đề hằng năm để bổ sung vào việc giảng dạy và học tập các chuyên đề thuộc môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời, đưa nội dung các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung học tập bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng viên, lớp đảng viên mới và các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Các chương trình giảng dạy đều phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo cán bộ, bảo đảm học viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm qua, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Sáng mãi tên Người” nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là một hoạt động thiết thực góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị.

Sở GG&ĐT đã chỉ đạo các trường học sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để giảng dạy trong các cấp học. Các trường đều bố trí thời lượng, lồng ghép trong chương trình chính khóa và ngoại khóa các nội dung giáo dục, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử địa phương, văn hóa quốc tế, giáo dục kỹ năng sống, thực hành văn hóa giao tiếp trong nhà trường với vai trò chủ động của học sinh, sinh viên. Ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục triển khai phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đạo đức nhà giáo. Trong năm, ngành đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” với 55/60 công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tuyên dương, khen thưởng, hỗ trợ 192 giáo viên, 221 học sinh điển hình trong việc học tập và làm theo Bác, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

a
Các đơn vị tham dự Hội thi tìm hiểu Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại.

Tỉnh Đoàn tổ chức 767 buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” và triển khai có kết quả các phong trào: Chương trình Hành trình theo chân Bác - Hành trình biển đảo quê hương”; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”... Qua  đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2018, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng nội dung, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn bám sát định hướng, bổ sung nội dung chuyên đề vào giảng dạy, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.