Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tự học, tự rèn ở BĐBP tỉnh

Thứ Ba, 15/08/2017, 18:02 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những giải pháp thiết thực, BĐBP tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, cho biết: Cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã thể hiện trách nhiệm trong tổ chức, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đồng thời từng bước khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tự học, tự rèn, nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững được đạo đức của người quân nhân cách mạng, được cấp trên, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đứng chân ghi nhận, đánh giá cao...

Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô kiểm soát người, phương tiện ra đảo trong dịp hè năm 2017.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô kiểm soát người, phương tiện ra đảo trong dịp hè năm 2017.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn bám sát Chỉ thị 05 trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, an ninh trật tự địa bàn biên phòng, đơn vị đã đề ra chủ trương lãnh đạo, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên trong tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề, nhiệm vụ. Bộ phận giúp việc đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Tiêu biểu là xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức tốt việc gặp mặt tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Đồng thời, tổ chức quán triệt, thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh. Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu, các đơn vị trực thuộc đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập các chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân” và “Phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân”. Kết quả kiểm tra nhận thức của Đảng uỷ, 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá, giỏi. Qua tìm hiểu thực tế, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong BĐBP tỉnh đã đi vào nền nếp, đặc biệt việc sinh hoạt thường kỳ của các chi, đảng bộ được chú trọng triển khai với các hình thức linh hoạt. Việc nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong thực hiện “Nội dung quy định, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương” do cấp trên đề ra đã thực sự đi vào chiều sâu, có sự lan toả tốt... Đặc biệt, hơn 1 năm qua, các đơn vị tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn chung để từng tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện việc học và làm theo Bác với các khẩu hiệu hành động cụ thể: “Học hay, luyện giỏi, rèn nghiêm vì chủ quyền, an ninh biên giới”; “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”; “Thanh niên làm chủ đường biên”... Các đơn vị trực thuộc cũng quán triệt và coi trọng việc xây dựng doanh trại “sáng - xanh - sạch - đẹp” và cảnh quan văn hoá. Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu vực biên giới bằng việc trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn xây dựng các quy ước, hương ước, tiêu chuẩn gia đình văn hoá, làng, bản văn hoá... Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh với những cách làm phù hợp. Qua đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện cho các địa phương biên giới của tỉnh phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, ổn định dân sinh cho đồng bào.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.