Phụ nữ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan toả sâu rộng

Thứ Ba, 09/05/2017, 08:33 [GMT+7]
.
.

Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở và các đơn vị nữ công tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cụ thể hoá Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, nhiều mô hình, phong trào đã lan toả sâu rộng trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nữ công nhân Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam tại TP Hạ Long hăng hái thi đua lao động sản xuất.
Nữ công nhân Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam tại TP Hạ Long hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Coi trọng tuyên truyền, giáo dục

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan toả sâu rộng trong hội viên, phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ và đơn vị nữ công trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động. Hội đã lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội, hội thảo, nói chuyện chuyên đề... để phổ biến, tuyên truyền ý nghĩa của Chỉ thị 05/CT-TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các đơn vị, cơ sở, chi hội phụ nữ đã chủ động học tập các chuyên đề về Bác, như: “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội... Cùng với đó, hội đã phát động và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong đó, hướng mạnh các hoạt động tuyên truyền về cơ sở, nhất là đối với các cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, từ đó giúp chị em hiểu đúng, hiểu đủ về phong trào, tiếp tục cụ thể hoá bằng các chương trình, hoạt động phù hợp ở mỗi địa phương.

Từ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia có hiệu quả vào các chương trình, phong trào, nhiệm vụ của tỉnh và hội phụ nữ.

Nhiều mô hình, phong trào sáng tạo

Thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), trong những ngày tháng 5 này, các cấp hội phụ nữ và đơn vị nữ công trong tỉnh đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua. Nhiều cơ sở, chi hội đã tổ chức lễ “mổ lợn” tiết kiệm, đồng thời tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Phong trào tiết kiệm của phụ nữ đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và có hiệu quả tích cực trong nhiều năm qua. Khởi điểm cách đây chục năm, đến nay 100% cơ sở, chi hội phụ nữ đã thực hiện mô hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ như “Nuôi lợn tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tiết kiệm trong việc tổ chức ma chay, lễ hội”...

Học và làm theo gương Bác, phụ nữ tỉnh đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực quyên góp, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, từ nguồn đóng góp của chị em và vận động xã hội hoá, hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 300 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn với số tiền hàng tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn tỉnh cũng duy trì hiệu quả nguồn Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”, đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hộ CNVCLĐ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, hỗ trợ nhiều lao động nữ xây mới và sửa chữa nhà ở từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn”... Hoạt động này đã góp phần nhân lên những tấm lòng nhân ái, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau trong cộng đồng. Cụ thể hoá việc học và làm theo gương Bác, đến nay phụ nữ Quảng Ninh đang duy trì hiệu quả 20 mô hình phát triển kinh tế. Các mô hình được thực hiện gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các sản phẩm thương hiệu của địa phương và chương trình 101 cách thoát nghèo... nên đã mang lại hiệu quả cao, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên tục được các cấp hội phụ nữ và đơn vị nữ công trong tỉnh duy trì đẩy mạnh. Cán bộ, hội viên, phụ nữ các đơn vị, cơ sở đã chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về mọi mặt. Nhiều chương trình, phong trào triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... Ở các đơn vị, chị em cũng cụ thể hoá việc làm theo gương Bác bằng việc nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, sửa đổi lề lối làm việc, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ... Điển hình nữ CNVCLĐ ngành Giáo dục đã cụ thể hoá phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” bằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu đạt giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn. Phụ nữ Công an Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào, cuộc vận động “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”... bằng việc đảm nhận thực hiện các công trình thiết thực, như: Quản lý tàng thư căn cước công dân; cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân, hộ khẩu; cảm hoá, giáo dục thanh niên tại địa bàn dân cư; nhà ăn tập thể phụ nữ quản lý... Cùng với đó, nữ công nhân, lao động tích cực thi đua “Kỷ luật - đồng tâm”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thông qua xây dựng các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất; thực hiện tiết kiệm... Các phong trào đã tạo chuyển biến căn bản trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, sinh hoạt của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.