Thị xã Quảng Yên: Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Thứ Sáu, 12/08/2016, 07:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, TX Quảng Yên đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục tạo sự lan toả sâu rộng việc học và làm theo Bác, đưa Chỉ thị 05 trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của địa phương...

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Nền tảng vững chắc từ Chỉ thị 03

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03, những năm qua, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, BTV Thị uỷ Quảng Yên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các chuyên đề học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ đến các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể. Qua hơn 5 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Là một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thị xã, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Quảng Yên đã có nhiều việc làm thiết thực được nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Quảng Yên, cho biết: Việc học tập và làm theo gương Bác được cán bộ CCVC bệnh viện cụ thể hoá bằng các công việc hằng ngày như: Rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần thái độ và ý thức trách nhiệm phục vụ người bệnh. Đồng thời, không ngừng học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Bệnh viện còn quan tâm triển khai nhiều kỹ thuật mới, công nghệ cao đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân. Nổi bật, năm 2012, qua khảo sát trên địa bàn thị xã có gần 30 người thường xuyên phải lên bệnh viện tuyến trên để lọc máu chu kỳ, nhằm tạo thuận lợi cho các bệnh nhân này, Bệnh viện đã quyết tâm triển khai kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện để phục vụ người dân. Bước đầu triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn, cả về kinh phí đầu tư trang thiết bị, cũng như con người... Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, lãnh đạo Bệnh viện đã chủ động huy động các nguồn lực để trang bị máy móc, thiết bị, đồng thời cử một kíp cán bộ đi học tập và chuyển giao công nghệ lọc máu nhân tạo về chuyển giao thực hiện tại Bệnh viện… Đến nay công nghệ này đã triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Yên và được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Còn ở Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên, việc học và làm theo Bác được gắn với việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó, không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đến nay, Trung tâm đã đưa vào tiếp nhận và giải quyết thực hiện 278 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực… Mọi thủ tục giải quyết đảm bảo đúng quy trình, nhanh gọn, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận và giải quyết được trên 18.000 hồ sơ của cá nhân, tổ chức. Trong đó đã trả kết quả trước hạn được 7.897 hồ sơ, trả đúng hạn 9.207 hồ sơ; đang trong hạn giải quyết trên 433 hồ sơ, đạt tỷ lệ (97,3%)...

Có thể khẳng định, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn TX Quảng Yên thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 5 năm qua, kinh tế của thị xã luôn phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá; hạ tầng được đầu tư lớn; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đến nay, 100% xã, phường của thị xã đã về đích nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được thị xã quan tâm thực hiện. Nhờ đó đã tạo sự đồng thuận của nhân dân với những chủ trương của thị xã trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là lĩnh vực giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn...

Động lực cho giai đoạn mới

Trao đổi với phóng viên về việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn TX Quảng Yên, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên, khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác tại TX Quảng Yên những năm qua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương. Đây chính là động lực để Quảng Yên tự tin triển khai tốt Chỉ thị 05 trong giai đoạn mới.

Với những ý nghĩa như vậy, nên mặc dù hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể của Trung ương, của tỉnh, nhưng các cấp uỷ Đảng của TX Quảng Yên cũng đã chủ động quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Cụ thể, mới đây, thị xã đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và triển khai quán triệt Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị… Đồng thời, trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn, TX Quảng Yên cũng đã yêu cầu các tổ chức, cơ sở Đảng chủ động quán triệt các điểm mới của Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là những người đứng đầu. Đồng thời phải đưa việc học Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tiếp tục góp phần giải quyết tốt những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo động lực mới để Quảng Yên ngày càng phát triển bền vững.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.