Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ: Phát huy vai trò nêu gương

Thứ Sáu, 08/07/2016, 10:53 [GMT+7]
.
.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Chiêu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ, cho biết: “Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương Bác Hồ gắn với nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng, hàng quý. Việc học và làm theo gương Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đơn vị…”.

Cán bộ Chi cục Thuế Hoành Bồ kiểm soát việc kê khai thuế qua mạng của các doanh nghiệp.
Cán bộ Chi cục Thuế Hoành Bồ kiểm soát việc kê khai thuế qua mạng của các doanh nghiệp.

Để có được kết trên, thời gian qua, Chi bộ Chi cục Thuế Hoành Bồ đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên đơn vị tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, tận tụy, nói đi đôi với làm bằng các hành động cụ thể gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong đăng ký thi đua học và làm theo Bác với các nội dung, giải pháp cụ thể gắn với vị trí làm việc và lấy đó là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý và từng năm. Thi đua học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; thực hiện nghiêm thời giờ, lề lối làm việc, chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế. Đồng thời, nêu cao tinh thần làm việc, chủ động trau dồi kiến thức để từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công tác quản lý, thu thuế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kỷ luật của ngành và cơ quan. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên đơn vị đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị luôn chú trọng thực hành tiết kiệm chống tham ô, tham nhũng, lãng phí nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, gắn kết mối quan hệ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Phùng, Đội trưởng Đội nghiệp vụ tuyên truyền Chi cục Thuế Hoành Bồ, chia sẻ: Mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều có ý thức gương mẫu, tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp về các chính sách thuế để giải thích, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh chấp hành đúng, đủ quyền và nghĩa vụ nộp thuế của mình…

Đặc biệt, để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ đã đặt mục tiêu phát huy cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời tích cực khai thác tốt mọi nguồn thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo điều hành quyết liệt trong việc khai thác nguồn thu, tập trung đôn đốc các doanh nghiệp do huyện quản lý kê khai nộp thuế phát sinh kịp thời. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoành Bồ đạt 240 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm so với dự toán huyện giao. Cùng với đó, Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ cũng đẩy mạnh việc cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế. Trong đó, Chi cục tập trung thực hiện cách thủ tục hành chính thuế như triển khai công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp... Đồng thời, đơn vị áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế tại Chi cục để giải quyết công việc nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi, tránh phiền hà, ách tắc, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc của người nộp thuế. Theo thống kê của Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ, toàn huyện hiện có 169 doanh nghiệp, hợp tác xã thì 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã này đã thực hiện kê khai thuế qua mạng, 95% thực hiện nộp thuế điện tử.

Theo ông Hoàng Xuân Chiêu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ, thời gian tới đơn vị sẽ khắc phục một số hạn chế còn tồn tại trong việc học và làm theo Bác và tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên của Chi cục sẽ quán triệt sâu sắc và nêu gương sáng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.