Đảng bộ cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hành hiệu quả "cần, kiệm, liêm chính"

Thứ Hai, 04/07/2016, 04:08 [GMT+7]
.
.

Những ngày này, đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành THADS Việt Nam 19-7 (1946-2016). Đồng chí Vũ Thị Bính Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Cơ quan THADS tỉnh, cho biết: Nhiều năm nay, công tác xây dựng Đảng của đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động chuyên môn luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được thành công này là do Đảng uỷ đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đưa việc gắn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) đi vào suy nghĩ, hành động của mọi cá nhân... Hiện nay, việc thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chính công vô tư” trong đơn vị đã và đang có sức lan toả sâu rộng trong mọi tập thể, cá nhân của đơn vị. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng uỷ đang xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự học, tự rèn, “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”… của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Cục THADS tỉnh tham gia vụ cưỡng chế thu hồi nhà, tại tổ 52, khu 4, phường Hồng Gai (TP Hạ Long), cuối tháng 5-2016.  (Ảnh do Cục THADS tỉnh cung cấp)
Cán bộ, nhân viên Cục THADS tỉnh tham gia vụ cưỡng chế thu hồi nhà, tại tổ 52, khu 4, phường Hồng Gai (TP Hạ Long), cuối tháng 5-2016. (Ảnh do Cục THADS tỉnh cung cấp)

Để đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sự lan toả rộng, trước hết, Đảng bộ Cơ quan Cục THADS tỉnh đã triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 08-NQ/TU (ngày 17-7-2013) của BCH Đảng bộ tỉnh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng. Quá trình phổ biến, tuyên truyền, Đảng bộ đã làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần triển khai sớm đi vào đời sống. Đảng bộ đưa việc học và làm theo Bác vào kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng chi bộ, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do T.Ư và tỉnh phát động. Việc học và làm theo Bác được Đảng uỷ xác định là yếu tố quan trọng để đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, lắng nghe, giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm trong đơn vị, từ đó tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn cơ quan.

Đặc biệt, việc thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ triển khai chặt chẽ theo phương châm: Trên học trước, dưới học sau; trong học trước, ngoài học sau; học đi đôi với làm theo... Trong đó chú trọng làm theo bằng những hành động cụ thể, lấy kết quả học và làm theo Bác làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Tiêu biểu cho phương châm “Trên học trước, dưới học sau” là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp uỷ thuộc Đảng bộ, đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên về ưu, khuyết điểm của cá nhân mình, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới, thông qua việc lựa chọn các chuyên đề phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mình để phấn đấu thực hiện. Cũng qua việc kiểm điểm thường xuyên, lãnh đạo các cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan trong Cục THADS tỉnh đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hành học và làm theo Bác, từ đó xác định rõ vị trí, vai trò của bản thân trong việc thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” để cán bộ cấp dưới làm theo.

Các đảng viên, quần chúng của Cục THADS tỉnh đã chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, có ý thức rèn luyện tác phong, đạo đức trong công tác và sinh hoạt, không ngừng giữ vững phẩm chất người cán bộ, nhân viên ngành THADS. Trong công tác, từng cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị luôn có ý thức chăm lo xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ vững khối thống nhất trong Đảng; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân bằng thái độ làm việc khách quan, công tâm, tận tụy, chủ động, kịp thời giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú...

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.