Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu"

Điểm sáng Công đoàn Viên chức tỉnh

Thứ Hai, 30/05/2016, 06:25 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành -  Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” giai đoạn 2011-2015, những năm qua, mỗi đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh luôn tích cực tham gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ông Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đều gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, các CĐCS đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, động viên CB,CC,VC-LĐ vượt khó, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch năm của các cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử... góp sức xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp.

Điển hình, 48/48 CĐCS đã đăng ký thực hiện chương trình cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ CB,CC,VC “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” theo gương Bác Hồ. Nhằm đảm bảo tốt công cuộc cải cách hành chính, các sở, ban, ngành đã rà soát, chuẩn hoá và chuyển thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, tham gia xây dựng chính quyền điện tử. Với sự đóng góp tích cực của các đoàn viên, đến hết năm 2015, tỉnh đã rà soát, giảm 191 thủ tục hành chính (bằng 14%) so với trước đây; hiện có 938 thủ tục hành chính/102 lĩnh vực được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Lĩnh vực cấp mới, thay đổi cấp giấy chứng nhận đầu tư đã rút ngắn thời gian từ 25 ngày xuống còn từ 10 đến 7 ngày. Các CĐCS đã quan tâm phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm đối với người dân và doanh nghiệp; phấn đấu cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Song song với đó, Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế mới về văn thư lưu trữ, công tác thông tin báo cáo. Theo đó, các văn bản, tài liệu trao đổi trong tổ chức công đoàn được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, tiết kiệm. Đến nay, 100% các CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng; có 9 CĐCS đã phối hợp với cơ quan chuyên môn lập trình và ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý và tác nghiệp hàng ngày. Điển hình là các Công đoàn: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Cục Thuế, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Viện KSND tỉnh...

Đối với việc tham gia xây dựng danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức, các CĐCS đã phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25). Theo đó 41 CĐCS đã xây dựng Đề án giảm 199 biên chế (chiếm 6,4%), tiết kiệm trên 37 tỷ đồng. Đồng thời, các CĐCS thường xuyên tuyên truyền, vận động CBCCVC-LĐ cụ thể hoá các tiêu chí “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; chủ động nghiên cứu, cải tiến lề lối làm việc; tích cực học tập nâng cao trình độ, làm chủ các thiết bị khoa học, công nghệ, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. 5 năm qua, đã có 121 đề tài khoa học, 758 sáng kiến cải tiến làm lợi 32,416 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu là các đề tài nghiên cứu đổi mới công tác xây dựng Đảng của các Ban Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; đổi mới công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đề án thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, „Một cửa liên thông“, Đề án 25 của các sở, ban, ngành; các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh của BQL đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh; BQL các công trình VHTT...

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua giành danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi - Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan văn hoá” do UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh phát động, các cấp công đoàn đã phối hợp cùng cơ quan chuyên môn đăng ký phấn đấu và tổ chức thực hiện. 5 năm qua đã có 126 lượt cơ quan được công nhận “Cơ quan văn hoá” cấp tỉnh. Phong trào học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ trong CB,CC,VC-LĐ được duy trì và phát triển tốt; mỗi năm có trên 90% số CB,CC,VC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt chiến sĩ thi đua, trên 85% tổ, đội, bộ phận, phòng, ban đạt tập thể lao động tiên tiến, 15% đạt tập thể lao động xuất sắc… Qua các phong trào và hoạt động công đoàn, nhiều đoàn viên đã rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhờ vận động, phát động và tổ chức tốt việc học và làm theo Bác, xây dựng người CB,CC,VC “Trung thành -  Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh đã góp phần xây dựng đội ngũ CBCC hiện đại, năng động, trí tuệ, góp sức xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Trung Anh

.
.
.
.
.
.
.
.