Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện Đầm Hà: Kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực

Thứ Hai, 30/05/2016, 07:01 [GMT+7]
.
.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ, chính quyền huyện Đầm Hà đã nhận thức sâu sắc, có nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW, huyện Đầm Hà thực hiện với phương châm: Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tập thể, cá nhân, gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các phong trào thi đua trong từng cấp, từng ngành, từng đơn vị. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp uỷ đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được đổi mới, tăng cường; công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từng bước được nâng lên theo phương châm hướng về cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhận thức của nhân dân từng bước được nâng lên, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, kết cấu hạ tầng nông thôn…

Chế biến gỗ tại Nhà máy gỗ Thanh Lâm (xã Tân Bình).
Chế biến gỗ tại Nhà máy gỗ Thanh Lâm (xã Tân Bình).

Trọng tâm là giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Nổi bật 5 năm qua, các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả việc quản lý, sử dụng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng quy hoạch và thành lập trung tâm nghiên cứu nhằm cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, như điện, đường giao thông, hệ thống kênh mương; chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, chăn nuôi, trồng trọt tập trung, xây dựng và chỉnh trang đô thị... Nhờ đó, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, song các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt so với kế hoạch và so với cùng kỳ. 5 tháng đầu năm nay, toàn huyện trồng mới được trên 430ha rừng tập trung, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng thuỷ sản đạt gần 2.150 tấn; thu ngân sách đạt trên 170 tỷ đồng, bằng 58,3% kế hoạch năm... Từ 2010- 2015 tổng kinh phí huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 715 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước trên 600 tỷ đồng; doanh nghiệp tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn gần 46 tỷ đồng; nhân dân và các lực lượng tham gia ngày công lao động, hiến đất, vật kiến trúc để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn giá trị trên 60 tỷ đồng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công nhân, viên chức huyện đóng góp vào Quỹ “Chung tay xây dựng nông thôn mới” 792 triệu đồng... Đến nay, các xã Quảng Tân, Tân Lập, Dực Yên, Đại Bình, Đầm Hà, Tân Bình, Quảng Lợi đã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới; 76/76 thôn, bản, khu phố có nhà văn hoá, trong đó có 40 nhà đạt chuẩn theo tiêu chí; 57 thôn, bản, khu phố được công nhận danh hiệu văn hoá...

Cùng với đó, các cấp uỷ, chính quyền đã ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; cải cách hành chính, công vụ nhằm phục vụ có hiệu quả cao nhất đối với người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 207 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực (đạt 100% số thủ tục hành chính cấp huyện) được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện. Huyện thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các vi phạm. UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác tiếp, giải quyết khiếu nại của nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, như Trung tâm Văn hoá các dân tộc, nước sạch nông thôn, Trung tâm thực nghiệm giống thuỷ sản Đồng Bí (xã Đại Bình), Nhà máy gỗ Thanh Lâm (xã Tân Bình); chương trình chỉnh trang đô thị đạt kết quả tốt; giải quyết thoả đáng những tồn đọng liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, lao động việc làm....

Trong quá trình triển khai, nhiều đơn vị vận dụng triển khai sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Công an huyện triển khai gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; Ban CHQS huyện gắn với phong trào thi đua quyết thắng; Đoàn Thanh niên huyện gắn với phong trào “Tuổi trẻ Đầm Hà học tập và làm theo lời Bác xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội LHPN huyện gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, đoạn đường do Hội Phụ nữ quản lý; Hội Nông dân huyện với mô hình “Câu lạc bộ nông trang”, phong trào “Thi đua SXKD giỏi”...

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đầm Hà cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo chủ đề công tác năm 2016 của huyện là “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng thương hiệu Đầm Hà”, với các phong trào thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Huyện chỉ đạo nghiêm túc việc kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.