Móng Cái cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

Thời gian qua, TP Móng Cái đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.