Tạo niềm tin từ chính quyền phục vụ

Với mục tiêu "Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả công việc" thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.