Học tập và làm theo Bác ở Bộ CHQS tỉnh

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.