BĐBP Đồn Bắc Sơn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân

Ngày 16/6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) đã tổ chức tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình trên địa bàn thôn Thán Phún (xã Bắc Sơn, TP Móng Cái).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.