.

“Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”

Cập nhật lúc 05:28, Thứ Hai, 20/05/2013 (GMT+7)

(Đồng chí Lê Thị Bích Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ  (BTV) Tỉnh uỷ sau khi tiến hành kiểm tra ở các cấp uỷ trong tỉnh đã kiến nghị thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Đề nghị đồng chí cho biết thực trạng tình hình và các giải pháp trọng tâm mà Đoàn kiến nghị?

+ Thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành T.Ư (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên” và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Chấp hành, BTV Tỉnh uỷ năm 2013, BTV Tỉnh uỷ thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 22 tại 14 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ Than Quảng Ninh, 28 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng nông thôn và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Quá trình kiểm tra cho thấy: 5 năm qua, mô hình tổ chức cơ sở đảng (TCCS) cơ bản được kiện toàn đồng bộ, thống nhất, gắn được xây dựng cơ sở đảng với sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nội dung, phương thức lãnh đạo có đổi mới, chất lượng được nâng lên, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, những vấn đề trọng tâm về phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên và tổ chức đảng đã được quan tập chỉ đạo thực hiện… Nhờ vậy, công tác chính trị, tư tưởng; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát… đã được cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên cũng từng bước nâng lên và tạo sự chuyển biến, đổi mới rõ nét...

Bên cạnh các kết quả nói trên cũng còn một số hạn chế: Công tác xây dựng Đảng ở một số cấp uỷ chưa được quan tâm đúng mức; vai trò lãnh đạo toàn diện của nhiều cấp uỷ cơ sở còn hạn chế, nhất là trong phát triển KT-XH; nghị quyết và chương trình hành động của một số cấp uỷ còn hình thức, rập khuôn theo cấp trên; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; một số đảng bộ xã, chi bộ ở nông thôn lãnh đạo xây dựng chương trình nông thôn mới chưa rõ nét…

Khắc phục những hạn chế trên, đồng thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ đã thống nhất đề nghị BTV, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Về tạo nguồn kết nạp đảng viên và cán bộ cho cơ sở, hàng năm ưu tiên tăng chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với địa phương khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc để tạo nguồn kết nạp đảng viên và lựa chọn người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có năng lực, phẩm chất tốt đưa đi đào tạo chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở; tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng trong đoàn viên, hội viên, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH ở cơ sở, nhất là các địa phương khu vực biên giới, hải đảo… Đề nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung chức danh cán bộ văn phòng cấp uỷ xã, phường, thị trấn; bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách theo dõi công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; từng bước tạo vị trí, việc làm cho số sinh viên ra trường được tuyển dụng, đề nghị có cơ chế, chính sách để cán bộ cơ sở chưa được chuẩn hoá, chưa đủ tuổi, đủ năm công tác tự nguyện nghỉ theo chế độ trước tuổi; nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của đồng chí bí thư, đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã lên 30% (hiện là 20%);  sửa đổi, bổ sung Nghị định 66 của Chính phủ cho phù hợp với các văn bản khác có liên quan trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Sớm ban hành các quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng các cơ quan cấp tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ cấp huyện để thực hiện đồng bộ, thống nhất; sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH hiện nay; hướng dẫn cụ thể thực hiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đối với doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH… Nghiên cứu ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận để chỉ đạo thống nhất, phát huy vai trò của mô hình tổ chức đảng này; chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu chương trình bồi dưỡng nhận thức về đảng, lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo hướng rút gọn, phù hợp với điều kiện làm việc của người lao động ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh… Nếu làm được như vậy, chắc hẳn năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở nói chung, khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng sẽ từng bước được nâng cao và phát huy.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tuấn Hương (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.