.

“Tiếp tục thí điểm mở rộng thi tuyển một số chức danh và vị trí lãnh đạo quản lý”

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Hai, 25/03/2013 (GMT+7)

(Đồng chí Lê Thị Bích Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công việc thi tuyển 2 chức danh lãnh đạo cấp sở. Đánh giá của đồng chí về hiệu quả của việc thí điểm này?

+ Đây là lần đầu tiên tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, do vậy công tác tổ chức kỳ thi đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, công phu; các nội dung được thảo luận nhiều lần trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tranh thủ ý kiến của Ban Tổ chức T.Ư từ chủ trương, kế hoạch, quy chế, quy trình, phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên dự thi, nội dung, hình thức, cách thức tổ chức thi, đánh giá kết quả thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ. Cuộc thi được tiến hành qua nhiều bước, nhiều khâu. Đó là: Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản (kế hoạch, quy chế, hướng dẫn, quy trình tiếp nhận, thẩm định, sát hạch, lựa chọn thí sinh dự thi); tuyên truyền rộng rãi và thông báo công khai việc thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua phương tiện thông tin đại chúng; thu nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi; sát hạch, lựa chọn, quyết định ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi; giao chủ đề nghiên cứu để thí sinh chuẩn bị đề tài dự thi và cuối cùng là tổ chức thi tuyển.

Cuộc thi được tổ chức trong hai ngày (12 và 13-1-2013). Sau khi thuyết trình đề tài (40 phút), thí sinh trả lời các câu hỏi của các giám khảo (20 phút). Kết quả, tỉnh đã chọn được 2 thí sinh có số điểm cao nhất trúng tuyển (chức danh Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Phạm Thuỳ Dương với số điểm 82 điểm; chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Phạm Hồng Lan với số điểm 80,6 điểm). Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp tiến hành các quy trình theo thẩm quyền, xem xét 2 thí sinh có số điểm cao nhất bổ nhiệm vào 2 chức danh trên.

Diễn biến cuộc thi bảo đảm phương châm: Thứ nhất cuộc thi công khai dân chủ, đối tượng dự thi được mở rộng, tiêu chí tuyển chọn ứng viên dự thi không câu nệ về bằng cấp thuần tuý, không tuần tự về vị trí chức vụ, không khép kín trong nguồn quy hoạch tại chỗ, khuyến khích mọi nguồn cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí của vị trí chức danh cần bổ nhiệm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia thi tuyển. Thứ hai là khách quan, công khai. Việc rà soát, sát hạch tham mưu lựa chọn, thông báo công bố các tuyển viên đủ điều kiện tham gia dự thi không chỉ do cơ quan tham mưu về công tác cán bộ thực hiện như thông lệ mà giúp Hội đồng thi tuyển do Ban thẩm định (gồm Uỷ ban kiểm tra, các ban xây dựng Đảng, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ và các cơ quan có liên quan) thực hiện. Kết thúc cuộc thi, kết quả thi tuyển đã được công bố rộng rãi, công khai. Thứ ba là đảm bảo minh bạch, công tâm. Ban tổ chức đã lựa chọn, chuẩn bị và bảo vệ đề tài dự thi theo nguyên tắc “mở”, để khuyến khích ứng viên phát huy cao nhất khả năng tư duy, sáng tạo, bảo đảm bí mật trong quá trình chuẩn bị đề tài của thí sinh (thí sinh chỉ nộp đề tài cho giám khảo trước khi trình bày tại Hội đồng thi). Sử dụng phương tiện (camera) ghi, lưu lại quá trình thi của các thí sinh. Kết quả thi được các giám khảo đánh giá độc lập phương pháp chấm điểm bằng phiếu. Thứ tư là đảm bảo các nguyên tắc và sự lãnh đạo của cấp uỷ phù hợp với chủ trương của Đảng. Ban chỉ đạo cuộc thi và Hội đồng chấm thi trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Sau cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp công khai, dân chủ, xem xét kiểm tra đánh giá kết quả thi và cho chủ trương bổ nhiệm theo thẩm quyền là cấp quyết định về công tác cán bộ. Phù hợp với xu thế của một nền “công vụ mở”, không khép kín, không tuần tự, không câu nệ bằng cấp thuần tuý, tôn trọng và khuyến khích tài năng, sự sáng tạo, từ đó thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Những người trúng tuyển lãnh đạo sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo đúng nội dung đề án họ đã bảo vệ.

- Cuộc thi tuyển đã thành công tốt đẹp, được dư luận đánh giá rất cao. Tới đây, tỉnh sẽ áp dụng mô hình thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý như thế nào, thưa đồng chí?

+ Cuộc thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở thành công đã giữ vững được nguyên tắc, sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Thực hiện cạnh tranh, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định; không nhất thiết theo nguyên tắc tuần tự, mọi thí sinh đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, qua sàng lọc, thẩm định đều có cơ hội, điều kiện như nhau để thể hiện tốt nhất khả năng, ý tưởng sáng tạo của mình. Đây là một chủ trương đổi mới, thể hiện tính đột phá trong công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh mà Quảng Ninh mạnh dạn lựa chọn để góp phần chống tiêu cực trong công tác cán bộ, tạo niềm tin trong nhân dân, bước đầu được dư luận cơ bản đồng tình ủng hộ. Cuộc thi là diễn đàn cho lớp cán bộ trẻ từ các vùng miền, ngành, lĩnh vực khác nhau có khát vọng, năng lực, trí tuệ muốn được thể hiện và khẳng định mình. Thông qua cuộc thi, phát hiện thêm được nguồn cán bộ mới để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, giao việc, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tương lai, có tác dụng tích cực động viên khích lệ cán bộ trẻ vươn lên. Một điều đáng chú ý nữa là, các đề án của thí sinh đã phát hiện, thẳng thắn đề cập đến những tồn tại, hạn chế, những bất cập trong công tác quản lý của ngành và mạnh dạn đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các ý tưởng, phát hiện, đề xuất mà các đề án của mỗi ứng viên đã dày công nghiên cứu, thật sự có ý nghĩa góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành, lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm nỗ lực, cố gắng hơn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Đề án của mỗi ứng viên chính là căn cứ cam kết thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Trên cơ sở tổng kết đánh giá cuộc thi vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương sẽ tiếp tục thí điểm mở rộng thi tuyển một số chức danh và vị trí lãnh đạo quản lý trên cơ sở vừa làm vừa hoàn thiện và từng bước triển khai rộng rãi; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện và giám sát công việc các đồng chí vừa được bổ nhiệm; xây dựng và ban hành quy định thi tuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; bổ sung một số quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, chế độ thi tuyển cạnh tranh cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định chế độ thi tuyển cạnh tranh cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý để mở rộng nguồn cán bộ, hạn chế tiêu cực, phát huy sáng tạo, trí tuệ.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quang Minh (Thực hiện)

,
.
.
.
.
.