"Cần phát huy vai trò giám sát của người dân trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức"

Chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có văn bản số 1986-CV/TU ngày 8-12-2014, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Báo Quảng Ninh phỏng vấn đồng chí Đỗ Vũ Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nội dung này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.