Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV

Thứ Tư, 14/10/2015, 19:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/10, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật (TP Hạ Long), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Các xe tham dự Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015- 2020
Các xe tham dự Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020

Hội thi xe tuyên truyền lưu động có sự tham dự của 14 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Nội dung Hội thi tập trung vào các chủ đề  của tỉnh Quảng Ninh như: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV và Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh trao Giấy khen và giấy chứng nhận cho các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015- 2020.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen và chứng nhận cho các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Kết quả: Giải nhất được trao cho 6 địa phương Bình Liêu, Đầm Hà, Đông Triều, Cô Tô, Hoành Bồ, Quảng Yên. Giải nhì trao cho 8 địa phương gồm: Tiên Yên, Vân Đồn, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Uông Bí, Hải Hà, Hạ Long, Móng Cái.

Giải nhất được trao cho 6 địa phương Bình Liêu, Đầm Hà, Đông Triều, Cô Tô, Hoành Bồ, Quảng Yên
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giải nhất cho 6 địa phương Bình Liêu, Đầm Hà, Đông Triều, Cô Tô, Hoành Bồ, Quảng Yên

Duy Linh

.
.
.
.
.
.
.
.