Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm cho tổ chức Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 15/10/2015, 15:31 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Kính thưa đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Mục tiêu của những đổi mới đó là gì, thưa đồng chí?

+ Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Ðảng, là bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Ðảng, là trách nhiệm của toàn Ðảng, của các tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò thúc đẩy sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ Đảng, là công cụ hữu hiệu ngăn ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng. Tuy nhiên, Đảng ta đã nhận định trong thời gian vừa qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, là một nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ. Bởi vậy, các cấp uỷ đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ không được lơ là, cần nhận thức thật đầy đủ, chủ động và trực tiếp triển khai nhiệm vụ đổi mới về công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm cho tổ chức Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Và trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quảng Ninh luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được đối mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: Ngọc Hà
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: Ngọc Hà

- Đồng chí có thể cho biết cụ thể những đổi mới đó là gì?

+ Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh chủ trương tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm; chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, coi trọng kiểm tra, phát hiện nhân tố tích cực. Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đối với công tác kiểm tra, giám sát bằng hệ thống quan điểm, quy định, cơ chế thực hiện, phát huy vị trí, vai trò của uỷ ban kiểm tra các cấp. Trong đó, Quảng Ninh đã tiến hành đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng; đổi mới hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Trong Nghị quyết phân công nhiệm vụ cấp uỷ viên và trong Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIII (2010-2015), đều phân công cấp uỷ viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trực thuộc; trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đều phân công các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ cấp uỷ, Tỉnh uỷ viên chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được phối hợp tương đối chặt chẽ giữa cấp uỷ, cơ quan tham mưu của cấp uỷ với các cơ quan dân cử, chính quyền và các cơ quan tư pháp; các biện pháp để thực hiện kiểm tra, giám sát cũng được đổi mới, không chỉ kiểm tra, giám sát trực tiếp, mà còn kiểm tra, giám sát qua đối tượng thụ hưởng các cơ chế chính sách, chứ không phải chỉ kiểm tra, giám sát qua đối tượng thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát thông qua lấy phiếu trao đổi với nhân dân, với doanh nghiệp, nhìn chung các biện pháp kiểm tra, giám sát được mở rộng và linh hoạt hơn. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng ngay sau khi triển khai chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, thì tiến hành giám sát ngay nhằm đôn đốc việc triển khai thực hiện, nên có kết quả rõ nét; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo hướng, kiểm tra, giám sát ngay sau khi ban hành chỉ thị, nghị quyết, kết luận; công tác giám sát được tăng cường và mở rộng: Do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), công tác giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp được tăng cường hơn, tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nổi cộm về đất đai, xây dựng, vi phạm trong quản lý, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh than; một số lĩnh vực khác như chương trình xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh từ chợ truyền thống sang mô hình trung tâm thương mại gây bức xúc trong dân; các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ, sử dụng nhiều đất đai; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư...

- Đồng chí có thể cho biết kết quả kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua?

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, giám sát phù hợp với mỗi cấp, từng địa phương, đơn vị...

+ Về công tác kiểm tra: Cấp uỷ các cấp tiến hành kiểm tra 6.186 đảng viên, bằng 351% so với cùng kỳ (6.186/1.759), trong đó có 2.379 cấp uỷ viên các cấp, qua kiểm tra, kết luận 66 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 35 trường hợp; cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 6.901 tổ chức đảng, bằng 402% so với cùng kỳ (6.901/1.716), trong đó có: 16 ban cán sự đảng, đảng đoàn; 154 huyện uỷ, BTV huyện uỷ và tương đương; 52 cơ quan tham mưu của cấp huyện và tương đương, 1.516 đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở, 5.163 chi bộ, chi uỷ. Về công tác giám sát: Tổng số đảng viên được giám sát 6.687 trường hợp, bằng 114,5% so với cùng kỳ (6.687/5.841), trong đó có: 8 tỉnh uỷ viên; 278 huyện uỷ viên và tương đương (bí thư 6, phó bí thư 14); 978 đảng uỷ viên; 1.170 chi uỷ viên; tổng số tổ chức đảng được giám sát 4.971 tổ chức, bằng 283% so với nhiệm kỳ trước (4.971/1.754), trong đó: Tỉnh uỷ giám sát 219 tổ chức; các ban của Tỉnh uỷ giám sát 18; cấp uỷ cấp huyện giám sát 2.605; cấp cơ sở giám sát 2.129.

- Trong nhiệm kỳ tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

+ Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, giám sát phù hợp với mỗi cấp, từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo uỷ ban kiểm tra cấp mình chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ thực hiện tốt chức năng tham mưu và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm, ngăn ngừa tiêu cực, khắc phục tình trạng chạy theo vụ việc. Chú trọng kiểm tra theo chuyên đề có chiều sâu theo từng lĩnh vực công tác hoặc địa phương, đơn vị trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Uỷ ban kiểm tra cấp trên phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với uỷ ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, từng bước hoàn thiện phương pháp, quy trình theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính nhưng đúng quy định; thực hiện việc đối thoại trực tiếp với đối tượng kiểm tra trước khi kết luận; sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế phối hợp; nâng cao hiệu quả hoạt động của uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, nhất là đối với uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, các thành viên cấp uỷ cấp trên với cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ chủ chốt cấp dưới trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 bảo đảm đồng bộ, toàn diện có chất lượng, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, nhắc nhở, phê bình những nơi thực hiện không nghiêm.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thuỳ Linh (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.