Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV: Thống nhất mục tiêu phát triển đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ- công nghiệp

Thứ Tư, 14/10/2015, 16:00 [GMT+7]
.
.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã bước vào phiên làm việc cuối cùng chiều 14/10. Tại phiên làm việc này Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ- công nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, Đại hội thống nhất,  mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Phấn đấu các chỉ tiêu đạt được chủ yếu:

Về kinh tế:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000 - 8.000 USD;  Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48 - 49%; Công nghiệp - xây dựng 47 - 48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3 - 5%; Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3 - 5%/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15 - 16%/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc trò chuyện với đại biểu dự Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc trò chuyện với đại biểu dự Đại hội.

Về xã hội, đến năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 84 - 89%; Số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 12 bác sỹ; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (theo tiêu chí mới).

Về môi trường, đến năm 2020:  Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54 - 55%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 92%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%/năm;  Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch trên 98% và dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm: Số tổ chức cở sở đảng được đánh giá chất lượng trong sạch, vững mạnh đạt 50% (theo quy định mới); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75% trở lên;  Kết nạp đảng viên từ 4-5%.

Nghị quyết xác định 6 nhóm định hướng phát triển lớn.

Lan Hương- Đỗ Phương- Khánh Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.