Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV: Biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020

Thứ Tư, 14/10/2015, 15:25 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Đại hội vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo về mục tiêu và những chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đ
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

Theo đó, tại Đại hội đã có 83 ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các ý kiến tham gia đều thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao tính khái quát, khoa học, logic chặt chẽ, dễ hiểu của các văn kiện; phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các ý kiến nhất trí cao về mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2015- 2020, đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số nội dung như: nhất thể hóa một số chức danh; cổ phần hóa doanh nghiệp, làm rõ mỗi quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường các cơ chế chế tài xử lý đối với các vi phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng lãng phí; ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ; làm rõ những ngành có lợi thế để đầu tư phát triển; có giải pháp khắc phục hiệu quả phân hóa giàu nghèo; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tăng cường các giải pháp kiên quyết hơn nữa để giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam; CNH- HĐH phải gắn chặt với bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiếp tục tăng cường các giải pháp phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV bước vào phiên làm việc cuối cùng.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV bước vào phiên làm việc cuối cùng.

Về các văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi 2 chiều, dân chủ, nội dung tham gia thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết, các ý kiến đều đồng tình nội dung văn kiện và cho rằng các văn kiện đã cụ thể hóa các vấn đề trọng tâm của Đảng, Nhà nước vào thực tế của tỉnh; đã tiếp thu nghiêm túc có chọn lọc ý kiến của các đảng bộ, tổ chức, nhân dân để bổ sung làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn dự thảo các văn kiện.

Các ý kiến tham gia đề xuất thêm một số nội dung như: cần có giải pháp huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm; tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ xây dựng Trường Đại học Hạ Long là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; tập trung phát triển kinh tế biển; có cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù cho người dân Quảng Ninh khi tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn; đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường, nhất là khu vực khai thác than, khoáng sản; quan tâm cho các địa phương vùng biên giới để nâng cao đời sống nhân dân góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh; thực hiện thận trọng việc nhất thể hóa chức danh, hợp nhất một số cơ quan.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Buổi chiều cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ; tiếp đó Đại hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc. 

*Báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục thông tin nội dung Đại hội.

Lan Hương- Đỗ Phương- Khánh Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.