Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết

Thứ Sáu, 16/10/2015, 06:15 [GMT+7]
.
.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng tỉnh ngày càng đổi mới và phát triển. Ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, các đơn vị trong toàn tỉnh đã nêu bật quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Thi đua lao động chào mừng thành công Đại hội tại bến tàu du lịch cảng Cái Rồng (Vân Đồn).
Thi đua lao động chào mừng thành công Đại hội tại bến tàu du lịch cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Quyết tâm này đã được đồng chí Nguyễn Văn Đọc, người được Đại hội tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, khẳng định ngay trong lễ bế mạc Đại hội: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của một tầm cao mới. Sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với tinh thần “Kỷ luật - đồng tâm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu  xây dựng Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp  vào năm 2020.

Trao đổi với đại biểu của các ngành, địa phương tham dự Đại hội, chúng tôi được biết: Sau Đại hội, các đơn vị sẽ bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua. Từ đó, xây dựng các chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của tỉnh cũng cho biết sẽ phát huy vai trò lãnh đạo, tập hợp và vận động đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thi đua lao động sản xuất, cũng như trong học tập, công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành uỷ Hạ Long khẳng định: “Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, TP Hạ Long đặt quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu, tích cực hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Qua đó, đóng góp chung vào việc sớm hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ là đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp; thực sự là địa bàn động lực, một cực tăng trưởng của miền Bắc”. Đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn cũng nêu bật quyết tâm: “Tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, nguyện một lòng siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng, ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020, viết tiếp những trang sử hào hùng của bao thế hệ cha anh đi trước, của Vùng mỏ anh hùng”.

Ngay tối 15-10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức Liên hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; gặp mặt nhân Ngày doanh nhân Việt Nam. Tại đây, đồng chí Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội đã phát biểu: “Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Quảng Ninh xin được bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của các cấp chính quyền trong tỉnh. Doanh nhân Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh và là đội ngũ tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.

Có thể thấy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hết sức vui mừng, phấn khởi trước những kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Kết quả và thành công đó thể hiện sự tập trung trí tuệ cao, tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của các đại biểu Đại hội; đồng thời cũng là kết quả của các phong trào thi đua sôi nổi, sự đồng thuận, nhất trí cao và sự tin tưởng gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đó chính là điều kiện tiền đề vững chắc để Quảng Ninh vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.