BĐBP tỉnh: Triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới

Thứ Bảy, 09/07/2016, 04:37 [GMT+7]
.
.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 118,8km biên giới đất liền, khoảng 191km biên giới biển thuộc địa bàn 4 huyện và 1 thành phố, gồm 28 xã, phường. Trên địa bàn biên giới, hải đảo của tỉnh có gần 26.000 hộ với trên 100.000 nhân khẩu thuộc 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nhiều năm nay, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chính sách về tôn giáo, dân tộc của Đảng ở khu vực biên giới. Từ đó, tăng cường sự gắn kết, đồng thuận giữa đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ quân y của Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc trên địa bàn.
Cán bộ quân y của Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc trên địa bàn.

Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng được BĐBP tỉnh thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Cụ thể, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ CBCS là người dân tộc thiểu số như: Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu... trong công tác vận động quần chúng. Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá phân loại chất lượng từng CBCS là người dân tộc thiểu số để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường. Sau khi được đào tạo, lực lượng này đã được Bộ Chỉ huy tăng cường cho các đồn biên phòng giữ một số vị trí chủ chốt. Đến nay, trong ban chỉ huy tất cả các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh đều được bố trí 1 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, việc thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc trên địa bàn được đội ngũ này tham mưu triển khai rất hiệu quả. Tiêu biểu là Đồn BP Quảng Đức, Đồn BP Trà Cổ, Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô... các cán bộ người dân tộc đã thực sự trở thành cầu nối giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc, bà con giáo dân trên địa bàn...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 29-5-2013 của BTV Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội  nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030”, BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới để triển khai. Trong đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng cả trong phát triển kinh tế và xã hội. Bằng phương châm hướng về cơ sở, thực hiện “4 cùng” với đồng bào (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), các đơn vị trực thuộc đã cử hàng trăm tổ, đội công tác thường xuyên xuống địa bàn để giúp nhân dân phát triển kinh tế lồng ghép với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con.

Song song với đó, các đơn vị BĐBP đã tích cực quán triệt và tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Đặc biệt là thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo trên địa bàn biên phòng chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch. Do được tuyên truyền tốt, bà con ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, từ đó tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn. Trong phát triển kinh tế khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho tỉnh hàng loạt các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh ở từng địa phương. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn và các ngành chức năng điều động và tiếp nhận hàng nghìn nhân khẩu đến xây dựng kinh tế mới tại các xã, phường biên giới, hải đảo, hình thành các điểm dân cư dọc vành đai biên giới. Quá trình bố trí, sắp xếp, BĐBP tỉnh luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho tỉnh coi trọng công tác quy hoạch, gắn xây dựng kinh tế với quốc phòng - an ninh, biến mỗi thôn bản thành một “pháo đài” bảo vệ biên giới. Thực hiện phương châm “kết cấu hạ tầng đi trước” và quan điểm “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”, các đơn vị biên phòng đã nỗ lực cùng các đơn vị khác đẩy mạnh việc tham gia xây dựng đường dân sinh, điện lưới, trường học, trạm xá, nhà văn hoá, cải tạo đất trống, đồi núi trọc để phát triển kinh tế... Do có điều kiện sản xuất, đời sống của bà con vùng biên giới đã có sự đổi thay rõ nét, một số thôn, bản mới có cuộc sống tương đối khá...

Với những việc làm trên, BĐBP tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch trên khu vực biên giới.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.