Vì chủ quyền an ninh biên giới

Xây dựng "lá chắn thép" nơi biên cương

Thứ Tư, 05/12/2018, 07:52 [GMT+7]
.
.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, BĐBP tỉnh đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên phòng. Kết quả đó đã thiết thực củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh hòa bình, ổn định và phát triển.

Củng cố cơ sở chính trị vững chắc

Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, chia sẻ: Hiện nay, trên tuyến biên giới của tỉnh có 87 xã, phường, thị trấn nằm ở khu vực biên phòng. Do đặc điểm tình hình địa bàn và phân bố dân cư nên đội ngũ cán bộ ở các địa phương biên phòng, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tuy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng lại thiếu lý luận về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Do vậy đã gây không ít khó khăn, trở ngại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở cơ sở. Vì thế, yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương biên giới vững mạnh luôn đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh, trong đó có lực lượng BĐBP. Với vai trò, chức năng của mình, toàn lực lượng luôn dành sự quan tâm thỏa đáng đối với công tác này, từ đó thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành nhân dân sinh sống ở khu vực biên phòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ...

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô được giới thiệu về sinh hoạt chi bộ tại thôn, bản biên giới tham gia khảo sát, đánh giá chất lượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hoành Mô (Bình Liêu
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô được giới thiệu về sinh hoạt chi bộ tại thôn, bản biên giới tham gia khảo sát, đánh giá chất lượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hoành Mô (Bình Liêu).

Theo đó, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về chăm lo xây dựng cơ sở chính trị các địa phương biên phòng vững mạnh, những năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác. Trước hết, đơn vị đã tăng cường vận động quần chúng thông qua việc cử các tổ, đội công tác thường xuyên bám sát địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở để làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo ở các thôn bản; thực hiện nghiêm túc việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Hiện nay, tại các địa bàn biên phòng của tỉnh đã có 100% thôn, bản, khu phố trưởng thôn là đảng viên, trong đó có tới 96,49% số trưởng thôn, bản, khu phố đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Điểm nhấn trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn biên giới của BĐBP tỉnh là đã cử hàng loạt cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền để thực hiện công tác tham mưu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Hiện nay, toàn lực lượng đang duy trì 24 đồng chí giữ chức phó bí thư đảng ủy xã, 23 đồng chí tham gia HĐND các cấp.

Đặc biệt, BĐBP Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm việc giới thiệu 5 đồng chí là Đồn trưởng hoặc Chính trị viên các đồn Biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố biên giới nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thí điểm đưa cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô xuống tham gia sinh hoạt với chi bộ các thôn, bản biên giới của huyện Bình Liêu. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, đội ngũ cán bộ biên phòng đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương biên giới, biển đảo chỉ đạo công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc, vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội... Chính vì vậy, đến nay hệ thống chính trị cơ sở ở biên giới, hải đảo của tỉnh luôn ổn định và phát huy có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi, biên giới, biển đảo, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò phối hợp tham mưu cho tỉnh và cấp trên và trực tiếp tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào, dự án đầu tư giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương biên giới như: Chương trình 135, 134, 30a, Đề án 84 về "Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020"... Đơn vị đã cử cán bộ tham gia các đoàn khảo sát, xây dựng bố trí, sắp xếp các điểm dân cư tập trung ở khu vực biên giới, đồng thời khảo sát, tham mưu xây dựng hàng loạt các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Lực lượng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nắm tình hình địa bàn kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Ngọc Vừng (Vân Đồn)
Lực lượng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nắm tình hình địa bàn kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân xã Ngọc Vừng (Vân Đồn).

Đặc biệt, để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương hướng về biên giới, ủng hộ vật chất, tinh thần cho địa bàn biên giới. Đến nay, đã có hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham gia trợ giúp các xã nghèo biên giới trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm để xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Qua đó, đã góp phần giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân, dân biên giới, biển đảo, động viên, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn biên cương Tổ quốc...

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của BĐBP tỉnh, đến nay kết cấu hạ tầng ở khu vực biên giới, hải đảo đã cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Cụ thể, đến nay 100% xã giáp biên giới đã có đường nhựa, đường bê tông kiên cố, điện lưới quốc gia, phủ sóng điện thoại đến trung tâm xã; 90% các thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm; 95% hộ dân tại các thôn, bản biên giới được sử dụng điện lưới quốc gia, có đủ nước sinh hoạt; 100% đảo có người ở đã được đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, trạm bưu điện, bến cảng; đảo Cô Tô, Vĩnh Thực, Cái Chiên, Quan Lạn đã được sử dụng điện lưới quốc gia... Hệ thống trường học, trạm y tế cùng các công trình phúc lợi khác ở các địa phương biên phòng đều được quan tâm đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của đồng bào. Cùng với đó, việc vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc được BĐBP tỉnh phối hợp đẩy mạnh, nên đã thu hút được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân...

Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện và nâng cao, bà con các đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn biên giới của tỉnh đã và đang trở thành những “cột mốc sống” trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.