Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Bảy, 14/10/2017, 23:33 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/10, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo TP Móng Cái đã kiểm tra Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bắc Sơn trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của 2 đơn vị cho thấy, các Đồn Biên phòng đã chủ động tham mưu, phối hợp với các xã, phường xây dựng kế hoạch, thành lập các đội tự quản và vận động nhân dân tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những năm qua, công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới bộ, biển đã có nhiều mô hình quần chúng, nhân dân tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”; “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”...

Thông qua phong trào tự quản, quần chúng, nhân dân đã cung cấp cho các đồn Biên phòng những tin tức có giá trị liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, hoạt động của các loại tội phạm…

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng đề nghị: Các Đồn Biên phòng phối hợp với các xã, phường tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ bằng các hình thức phù hợp, sát với thực tế cho nhân dân, doanh nghiệp trên khu vực biên giới, hải đảo.

Tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân với địa phương các nước có chung đường biên giới; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị để mọi người nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân.

Trần Bình (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.
.
.