Xây dựng thành trì lòng dân vững chắc nơi biên cương

Thứ Ba, 02/05/2017, 01:44 [GMT+7]
.
.

Dựa vào nhân dân, được nhân dân ủng hộ, che chở giúp đỡ; huy động và khai thác tiềm lực to lớn, sức mạnh vô địch của nhân dân, BĐBP tỉnh đã xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương. Từ đó, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và toàn vẹn lãnh thổ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn nắm tình hình địa bàn kết hợp với hướng dẫn phương pháp phổ biến pháp luật cho cán bộ thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái).
Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn nắm tình hình địa bàn kết hợp với hướng dẫn phương pháp phổ biến pháp luật cho cán bộ thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái).

Quảng Ninh là tỉnh đặc thù có cả biên giới trên biển và trên bộ. Trên địa bàn biên phòng của tỉnh có 11/14 huyện, thị xã, thành phố với 87 xã, phường, thị trấn có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng. Nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương biên giới, vùng biển, đảo, những năm qua tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đến nay, hệ thống đường tuần tra biên giới kết hợp với phát triển kinh tế ở vùng biên thông qua hệ thống đường xương cá đến tận trung tâm các thôn, bản. Đối với tuyến biển, đảo, tỉnh chủ động hoàn thiện hệ thống đê ngăn mặn, ngăn triều cường, cầu cảng, đường bê tông xuyên đảo. Mặt khác, để phục vụ cho phát triển sản xuất, tỉnh đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hồ, đập chứa nước, kênh mương thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của nhân dân. Hơn thế, tỉnh đã có nhiều cơ chế ưu đãi để khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế biển, như: Đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản, mở rộng mô hình du lịch sinh thái biển... Đặc biệt từ năm 2014 đến nay, nhiều công trình có tính động lực trong phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đã được triển khai đồng bộ. Tiêu biểu là đã kéo điện lưới đến 100% thôn, bản trên đất liền và đưa điện lưới ra các xã đảo thuộc huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn. Dự án đưa điện lưới ra các xã đảo đã tạo động lực mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh đã tham mưu với các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo. BĐBP tỉnh đã chú trọng trước hết đến nội dung củng cố, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn biên phòng với mục đích nâng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở các địa phương. Đơn vị đã phát huy vai trò của lực lượng cán bộ biên phòng tăng cường xã trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức và phát huy hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm bản khu vực biên giới”. BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng khác của địa phương có đường biên giới, khảo sát một cách toàn diện các đoạn đường biên, cột mốc, trên cơ sở đó tham mưu cho địa phương giao cho từng thôn, bản, từng hộ dân tham gia quản lý theo phương châm “Ở đâu có đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi, ở đó có quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ”. BĐBP tỉnh còn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” bằng cách trực tiếp hỗ trợ vật chất cho các già làng, trưởng bản, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp đỡ các địa phương tu sửa trường học, bàn ghế, ủng hộ sách vở cho học sinh nghèo khó... Hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa tuyến sau với biên giới, hải đảo được BĐBP tỉnh phối hợp triển khai, hiện nay đã có hàng trăm doanh nghiệp nhận hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học ở khu vực biên giới...

Đại tá Trần Văn Bừng, Chính uỷ BĐBP tỉnh, cho biết: “Song song với việc tham mưu có hiệu quả công tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn biên phòng, BĐBP tỉnh đã có nhiều giải pháp để phát huy sức dân, để mỗi người dân thực sự trở thành “chiến sĩ biên phòng”. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân về trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của quốc gia được đơn vị đặc biệt chú trọng. Đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động vận động quần chúng để tiến hành đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng...”.

Căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên, các đồn biên phòng trực thuộc đã cử lực lượng ngày đêm bám sát địa bàn để kết hợp hướng dẫn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội với lồng ghép phổ biến những kiến thức cơ bản về củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ đó, mọi người dân sinh sống trong các thôn, bản giáp biên giới đều có thái độ, hành động đúng mực khi phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả những vụ việc liên quan đến đoạn đường biên, cột mốc mà thôn bản mình được phân công tham gia quản lý. Cùng với tích cực bám ruộng, bám nương, yên tâm tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nhờ nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, quần chúng nhân dân còn tham gia tu sửa, phát quang đường tuần tra, đường đến các mốc giới, có ý thức giữ gìn các hệ thống dấu hiệu đường biên giới, giúp cho việc tuần tra cũng như bảo vệ đường biên thuận lợi hơn.

Người dân cũng ngày càng có ý thức hơn trong việc phát hiện các hành vi bất thường để báo cho các cơ quan chức năng xử lý. Bình quân mỗi năm, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin có giá trị, kịp thời xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia, bắt giữ hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu về cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, trật tự an ninh biên giới.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.