Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 9/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.