"Tổ tự quản về đường biên mốc giới" ở Bình Liêu

Mô hình "Tổ tự quản về đường biên mốc giới" đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.