"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ở Bình liêu

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ở Bình liêu giống như luồng gió văn minh thổi tới làm thay đổi tư tưởng không chỉ chị em mà toàn bộ người dân ở các xã biên cương, mà đặc biệt là 2 xã Vô Ngại, Lục Hồn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.