Đồn Biên phòng Cô Tô: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng (BP) Cô Tô đã hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền, ANTT vùng biển, đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.