Đồn BPCKC Vạn Gia: Giữ vững an ninh trật tự trên biển

Thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.