Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai: Nâng cao chất lượng công tác quản lý

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ cửa khẩu trong tình hình mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.