Đồn Biên phòng Hải Hòa: Quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm

Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.