Ngàn Phe chuyển mình

Ngàn Phe là bản vùng cao xa xôi của xã Đồng Tâm (Bình Liêu). Những năm gần đây, nhân dân trong thôn đã và đang nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.