UBND tỉnh: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển KT-XH

Thứ Sáu, 09/04/2021, 07:04 [GMT+7]
.
.

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai cụ thể. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoành thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I/2021, tạo đà phát triển cho quý II và cả năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 tại phiên họp thương kỳ UBND tỉnh tháng 3. Ảnh: Mạnh Trường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2021. Ảnh: Mạnh Trường

Ngay từ đầu năm, bám sát chương trình công tác hằng tháng, quý của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND (ngày 15/1/2021) về Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Trong quý I/2021, UBND tỉnh đã ban hành: 808 quyết định, 1.523 công văn, 2 chỉ thị, 45 báo cáo chuyên đề, 30 thông báo, 58 kế hoạch, 97 báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, tổ chức 180 cuộc họp của UBND tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong quý I cũng như trong năm 2021, UBND tỉnh đã giao trên 1.700 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện. Đến cuối tháng 3 có: 506 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 123 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, 41 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, 1.068 nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn.

Đối với công tác chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII để ban hành 4 nghị quyết có hiệu ứng tích cực thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy. Trong đó có Nghị quyết số 326/2021/NQ-HĐND về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các địa phương triển khai mua sắm ngay các vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh đã được kiểm soát trên địa bàn, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1393/UBND-DL1 (ngày 11/3/2021) điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, nhằm khôi phục các hoạt động KT-XH trong trạng thái bình thường mới. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành 131 văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo các sở, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn tận dụng tốt mọi cơ hội an toàn dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới để ổn định sản xuất, kinh doanh; luôn luôn cảnh giác, đề phòng với dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch hiệu quả để thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy chỉ đạo  nút giao Đầm Nhà Mạc tại Km20+50 đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ thi công dự án Nút giao Đầm Nhà Mạc tại Km20+50 đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, ngày 13/3/2021.

Cũng trong quý I, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai lập các đề án theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành 6/13 đề án. Các đề án còn lại, UBND tỉnh đang tập trung đôn đốc các sở, ngành được giao chủ trì đẩy nhanh triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn khẳng định: UBND tỉnh đã xác định rõ những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh chịu tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng, ban hành Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế số 12/KH-UBND ngày 15/1/2021, làm cơ sở và tạo áp lực, gắn với trách nhiệm để các cấp, các ngành triển khai. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến mới, phức tạp, nhưng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước năm 2021, mà chỉ bổ sung những giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu kịch bản đã đề ra và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 36-KL/TU ngày 2/3/2021.

Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2021 ở mốc 2 con số, ngay sau khi có Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương triển khai ngay các giải pháp: Thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực; đẩy nhanh công tác quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;…

Quá trình triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh theo dõi sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra; kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, hằng quý; tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo thẩm quyền. Trong điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn tuân thủ nguyên tắc, quy trình, quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trực tiếp các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh liên tục có các chuyến công tác, làm việc với các địa phương, sở, ban, ngành để nắm bắt việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương để khẩn trương đảm bảo các tiến độ, nhiệm vụ công việc theo chức năng, nhiệm vụ phân công.

Sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, thống nhất từ tỉnh đến địa phương, dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng cơ bản phát triển KT-XH của tỉnh trong quý I/2021 vẫn đảm bảo theo kế hoạch đặt ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9,02%.

Trên có sở dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, UBND tỉnh chỉ đạo trong quý II, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục các giải pháp đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt trên 9,5%; đồng thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ an toàn cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồng Nhung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.