UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh

Thứ Năm, 08/04/2021, 14:23 [GMT+7]
.
.

Sáng 8/4, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13, 15, 18 và 21 HĐND tỉnh khóa XIII.

g
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện với yêu cầu đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đến nay, còn 90 kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm từ Kỳ họp thứ 13, 15,18 và 21 HĐND tỉnh khóa XIII (cụ thể: Kỳ họp 13, 15 có 28 kiến nghị; Kỳ họp 18 còn 20 kiến nghị; Kỳ họp 21 còn 42 kiến nghị). Đến nay có 16 kiến nghị được giải quyết dứt điểm, còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương giải trình và báo cáo phương án, lộ trình giải quyết những kiến nghị còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm. Đồng thời cho ý kiến giải quyết cụ thể đối với từng kiến nghị gửi đến các kỳ họp. Với những nội dung, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp chưa được giải quyết dứt điểm phải chia ra các nhóm vấn đề, phân cấp cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị để giải quyết triệt để.

Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, thống kê cụ thể các nội dung kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, thông tin đến các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp làm việc với các tổ đại biểu, cử tri. Qua đó, giải quyết triệt để kiến nghị, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của đại biểu, cử tri.

Đồng chí yêu cầu ngay sau cuộc họp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động làm việc với các tổ đại biểu HĐND để giải quyết triệt để; tháo gỡ và giải đáp cụ thể các nội dung kiến nghị còn tồn đọng xong trước ngày 20/4/2021. Ngày 25/4/2021 phải có báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị gửi về UBND tỉnh.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.