Thư kêu gọi cung tiến trồng cây Tùng La hán Cô Tô trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Thứ Năm, 08/04/2021, 16:47 [GMT+7]
.
.

Thư kêu gọi cung tiến trồng cây Tùng La hán Cô Tô trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021).

 

.
.
.
.
.
.
.
.