Quảng Ninh ban hành chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững

Thứ Năm, 08/04/2021, 18:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/3 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh đã chính thức thông qua Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 3/4, Nghị quyết này đã chính thức có hiệu lực.

Đối tượng được áp dụng trong Nghị quyết được quy định cụ thể như sau: Các hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật có nguyện vọng phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Các hộ gia đình, cá nhân có diện tích chuyển loại từ rừng, đất rừng sản xuất sang rừng, đất rừng phòng hộ tại lưu vực hồ Yên Lập (TP Hạ Long) và lưu vực nhà máy nước Diễn Vọng (TP Cẩm Phả).

Để được hưởng các chính sách đặc thù của tỉnh, các hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng được những điều kiện sau: Có diện tích rừng, đất rừng, tự nguyện đề nghị và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh mục đích sử dụng rừng, đất rừng sản xuất sang rừng, đất rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật; các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng phát triển rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn, cây bản địa phải có phương án sản xuất được cấp thẩm quyền phê duyệt; mỗi diện tích chỉ được hỗ trợ một lần đối với nội dung và thời gian quy định từng chính sách; trong cùng một thời gian, một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ khác theo các quy định của pháp luật hiện hành thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn, cây bản địa, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/ha. Hằng năm, tỉnh sẽ bố trí ngân sách, ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh để cho vay theo phương án sản xuất nhưng không quá 20 triệu đồng/ha và tối đa không quá 200 triệu đồng/hộ gia đình để trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo từng thời kỳ. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại là 6%/năm/số dư nợ thực tế, mức dư nợ thực tế đối với các khoản vay tối thiểu là 100 triệu đồng và tối đa 10 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ theo phương án sản xuất và hợp đồng tín dụng giữa chủ rừng và các ngân hàng thương mại.

Đối với chính sách hỗ trợ chuyển loại từ rừng, đất rừng sản xuất sang rừng, đất rừng phòng hộ, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, vật tư và 50% chi phí nhân công, chăm sóc, bảo vệ đối với diện tích rừng để đạt tiêu chí rừng phòng hộ; mức hỗ trợ tối đa không quá 45 triệu đồng/ha.

Trường hợp sau 5 năm chưa đạt nghiệm thu hoàn thành (trừ các nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật) thì chủ rừng phải tự bỏ kinh phí để tiếp tục thực hiện tới khi đạt được nghiệm thu hoàn thành, nếu không thực hiện tiếp sẽ bị thu hồi kinh phí đã hỗ trợ.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, giải quyết hài hòa các vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng. Đồng thời còn giúp nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bằng cây bản địa, tạo cảnh quan cho phát triển du lịch, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi mô hình kinh tế từ nâu sang xanh của tỉnh.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.