Phát huy vai trò, quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Tư, 07/04/2021, 13:58 [GMT+7]
.
.

Nhận thức sâu sắc xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cấp ủy đảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 9/53 ủy viên là cán bộ nữ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 9/53 ủy viên là cán bộ nữ.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Để cán bộ, hội viên phát huy vai trò, sự sáng tạo của mình trong các phong trào, công tác Hội, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các cơ sở hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tập hợp, đoàn kết tham gia hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương.

Hội LHPN tỉnh
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi phụ nữ với văn hóa giao thông và phòng chống mại dâm tại huyện Đầm Hà.

Hội LHPN các cấp đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, tổ chức các buổi tuyên truyền hiến pháp, pháp luật… đến đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn. 

Các cán bộ, hội viên ở cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ; phối hợp với các ngành như tư pháp, công an, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chị em. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên và nhân dân để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh tại cơ sở, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia xây dựng tuyến đường nông thôn mới tại xã Dực Yên (huyện Đầm Hà).

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, các cấp hội phụ nữ cũng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân đề cao cảnh giác đối với những hành vi lợi dụng, lôi kéo, kích động, dụ dỗ của các phần tử xấu...

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em, các cơ sở hội phối hợp với các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, như: Tìm hiểu các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; rà soát cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; hoạt động ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội; quản lý và sử dụng các nguồn thu đóng góp của nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

Quan tâm công tác cán bộ nữ

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, tỉnh luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ. Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cán bộ nữ gắn liền với mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tham gia quản lý nhà nước và lãnh đạo các địa phương, các cấp, ngành để có điều kiện cống hiến và trưởng thành. Tỉnh cũng luôn ưu tiên đầu tư và dành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt ở các cấp, ngành được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Theo số liệu thống kê gần nhất, toàn tỉnh hiện có gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức nữ công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện; gần 1.300 cán bộ, công chức nữ cấp xã. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt khoảng 15,65%; nữ lãnh đạo UBND cấp huyện đạt 8,7%; nữ lãnh đạo cấp xã đạt 16,32%. Tỷ lệ các cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 49,8%. Nhiệm kỳ 2020-2025, nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 29,3%. Nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là 5/53 đồng chí, đạt 16,98%.

Qua thống kê, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy các cấp sau đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng, có nơi tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy được nâng cao, đảm bảo năng lực chuyên môn, trình độ theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Hội LHPN TP Uông Bí tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở
Hội LHPN TP Uông Bí mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác hội... Hội đã xây dựng, triển khai hướng dẫn thực hiện Đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025". Đến nay đã tổ chức 32 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội cho trên 2.200 lượt cán bộ nữ các cấp; cử 16 lượt cán bộ nữ cấp tỉnh, huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tỉnh và các sở, ngành tổ chức…

Hội LHPN tỉnh biểu dương những phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Hội LHPN tỉnh biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Có thể thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, tham gia lãnh đạo và quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao. Nhờ có đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đã đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Vân Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.