SỰ KIỆN TRONG TUẦN

Thứ Hai, 22/02/2021, 05:46 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 22 đến ngày 28/2, dự kiến, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 22/2:

Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Báo cáo thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Liên Hòa tại các phường, xã: Phong Hải, Phong Cốc, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên; Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Uông Bí; Báo cáo tổng thể về việc đầu tư xây dựng, phát triển Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Buổi chiều, Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến về tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Thị ủy Quảng Yên và Huyện ủy Vân Đồn.

- Thứ Ba, ngày 23/2

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thứ Ba, thứ Tư, ngày 23-24/2

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung: Nghe báo cáo tổng thể về việc đầu tư xây dựng, phát triển Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, báo cáo một số nội dung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về Đề án và dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2021-2025.

- Thứ Năm, ngày 25/2

Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ và làm việc với cán bộ ngành Y tế về kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2021.

Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết HĐND tỉnh; cho ý kiến về Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hưng.

Buổi chiều, UBND tỉnh họp, nghe báo cáo Phương án khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ để làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- Thứ Sáu, ngày 26/2:

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Buổi chiều, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2021.

- Thứ Bảy, ngày 27/02:

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 391-KL/TU ngày 8/3/2019 tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

THƯ KÝ BIÊN TẬP

.
.
.
.
.
.
.
.