Siết chặt công tác quản lý đảng viên

Thứ Tư, 24/02/2021, 07:54 [GMT+7]
.
.

Luôn coi công tác quản lý đảng viên là căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có sự quan tâm tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, có trình độ, năng lực công tác, tư duy sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX. Ảnh: Hải Hà

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng, 371 chi bộ trực thuộc, 14 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để xây dựng được đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt, thời gian qua, Đảng ủy Khối và nhiều cấp ủy cơ sở đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Trong đó đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt giáo dục các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp; định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh. Qua đó, góp phần ngăn ngừa, đề phòng những tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào mỗi đảng viên, giáo dục cho đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tự giác, tự quản lý bản thân, giữ vững tư cách đảng viên.

Đảng ủy Khối còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương trao đổi, nắm tình hình chất lượng, cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó có biện pháp cụ thể giúp đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để tiến bộ.

Đến nay, các cấp uỷ, nhất là cấp cơ sở đã xây dựng được quy chế phối hợp với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các phòng, ban chuyên môn trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát đội ngũ đảng viên, phát hiện kịp thời những đảng viên phai nhạt lý tưởng, không còn nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng; đảng viên vi phạm tư cách đến mức phải đưa ra khỏi Đảng, để tiến hành các thủ tục, lập hồ sơ đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức phù hợp theo quy định của Trung ương. Với nhiều cách làm hiệu quả, chất lượng quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối được nâng lên, là yếu tố quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Tương tự như vậy, thời gian qua, nhiều cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên, sàng lọc, phân loại đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng viên mới Chi bộ Phân xưởng Điện nước (Công ty Than Mạo Khê - TKV) tuyên thệ tại lễ kết nạp, tháng 9/2020.
Đảng viên mới Chi bộ Phân xưởng Điện nước (Công ty Than Mạo Khê - TKV) tuyên thệ tại lễ kết nạp, tháng 9/2020. Ảnh: Thu Chung

Hằng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch; không thực hiện bổ nhiệm lại đối với cán bộ có tín nhiệm thấp. Kịp thời chỉ đạo, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; triển khai nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tính riêng trong năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật  7 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; 377 đảng viên (trong đó có 77 cấp ủy viên) bằng các hình thức (khiển trách 301, cảnh cáo 55, cách chức 2, khai trừ 19). Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi về NSNN 18,1 tỷ đồng, kiến nghị khác 244,6 tỷ đồng...

Để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, cấp ủy các cấp còn quan tâm phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Các chi bộ cũng thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định. Cùng với đó, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp để có hình thức xử lý cụ thể.

Những tiến bộ trong công tác quản lý đảng viên đã làm cho đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên được nâng lên một bước. Quá trình đổi mới đã và đang tạo nên lớp đảng viên có tư duy năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Hiện nay có nhiều đảng viên tự vươn lên học hỏi phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động. Những mô hình kinh tế do đảng viên làm chủ tạo niềm tin, uy tín của người dân đối với Đảng càng được khẳng định, vai trò trách nhiệm của đảng viên ngày càng được phát huy; tính tiên phong gương mẫu, năng lực trình độ lãnh đạo của đảng viên được tăng cường, đảng viên phát huy được vai trò tự giác, chất lượng lãnh đạo của chi bộ được nâng nên, công tác quản lý đảng viên có hiệu quả.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.