Quảng Yên:

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Thứ Tư, 24/02/2021, 06:25 [GMT+7]
.
.

Quảng Yên hiện có khoảng 32.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16-30, chiếm 17,8% dân số thị xã; trong đó có gần 8.000 đoàn viên, hơn 12.800 hội viên Hội LHTN Việt Nam. Những năm qua, TX Quảng Yên luôn quan tâm, chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy của Đảng.

ĐVTN TX Quảng Yên phối hợp với ĐVTN Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thực hiện công trình: Cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân khu Dương Đàng, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, TX Quảng Yên.
ĐVTN TX Quảng Yên phối hợp với ĐVTN Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thực hiện công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân khu Dương Đàng, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, tháng 1/2021.

Bà Lê Thị Thật Hay, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Các cấp ủy thị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội. Cán bộ, ĐVTN thị xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên dao động về tư tưởng, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, ít hoặc không tham gia hoạt động do đoàn, hội, đội tổ chức. Một bộ phận thanh niên đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong và ngoài thị xã, do đặc thù công việc nên việc bố trí thời gian tham gia các hoạt động đoàn, hội tổ chức còn hạn chế.

Trước thực tế đó, các cấp ủy thị xã rất quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trước hết, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" trong tình hình mới; về truyền thống lịch sử của thị xã. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, 19/19 phường, xã và thị xã đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-2020. Đây là cơ sở để thị xã chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đến nay, trên 95% số học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn đã được tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thị xã giai đoạn 1930-2020.

Ban Tuyên giáo Thị ủy và Đoàn Thanh niên thị xã tăng cường phối hợp thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thị xã. Theo đó, định kỳ hằng quý Ban Tuyên giáo Thị ủy tham gia bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, cán bộ đoàn, hội chủ chốt và báo cáo viên do đoàn thanh niên quản lý...

Cùng với đó, mời các chuyên gia cao cấp, các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức các buổi nói về truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống cho hàng nghìn đoàn viên, hội viên và thanh niên trong trường học và địa bàn dân cư.

ĐVTN Chi đoan Khu 5,
ĐVTN Chi đoàn khu 5 (phường Hà An) xây dựng công trình khu vui chơi bằng vật liệu tái chế tại Nhà Văn hóa khu, tháng 1/2021.

Các hoạt động này đã góp phần giúp các đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên hiểu rõ về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quê hương Quảng Yên; về những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của thị xã. Ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, gương mẫu chấp hành pháp luật của các ĐVTN được nâng lên. Trước hết, thể hiện ở việc sẵn sàng và tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Thị xã luôn đảm bảo số lượng, chất lượng khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Năm 2021, thị xã có 13 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; không có ĐVTN, hội viên phạm pháp hình sự bị truy tố, điều tra, xét xử.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động. Điển hình như Chi đoàn khu 5 (phường Hà An) là một trong những chi đoàn mạnh tiêu biểu của TX Quảng Yên nói riêng, của tỉnh nói chung.

Anh Nguyễn Đức Trọng, Bí thư Chi đoàn khu 5, chia sẻ: ĐVTN của Chi đoàn luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng khu phố vững mạnh. Chi đoàn đã tích cực phối hợp vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công để xây dựng hệ thống cống thoát nước trên địa bàn khu phố với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng; công trình khu vui chơi bằng vật liệu tái chế lốp xe ô tô cũ, các tấm gỗ cũ, ghế ngồi cũ… tại sân Nhà văn hóa khu, tổng kinh phí gần 7 triệu đồng, được Chi bộ khu và đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, mang tính lan tỏa tại địa phương.

Những việc làm thiết thực này đã góp phần khẳng định chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ của thị xã ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Quảng Yên ngày một phát triển.

Trúc Linh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.