Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại huyện Ba Chẽ

Thứ Năm, 18/02/2021, 15:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/2, tại khu vực hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và tham gia trồng rừng.

Đồng đảo
Đông đảo CBCS lực lượng vũ trang và nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và cụ thể hóa Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 trong toàn tỉnh. Trong đó, Tết trồng cây 2021 tại Quảng Ninh dự kiến sẽ trồng khoảng 600.000 cây xanh các loại. Các cây được lựa chọn để trồng là những cây gỗ lớn, bản địa, cây có giá trị để phát triển các vùng gỗ lớn, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp trồng cây Dổi hạt đầu tiên tại khu vực
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo huyện Ba Chẽ trồng cây dổi tại khu vực hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn.

Ngay sau lễ phát động được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ, CBCS lực lượng vũ trang và bà con nhân dân đã trồng 4.700 cây gỗ lớn các loại, gồm: Lim xanh, dổi ghép và dổi hạt tại khu vực hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân trồng cây lim xanh - một trong những loại cây gỗ lớn được huyện Ba Chẽ xác định là đối tượng trồng chủ yếu để phát triển rừng gỗ lớn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân trồng cây lim xanh - một trong những loại cây được huyện Ba Chẽ xác định là đối tượng trồng chủ yếu để phát triển rừng gỗ lớn.

Việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng không chỉ thiết thực hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, mà còn góp phần quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, phòng chống lũ bão, đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân huyện miền núi như Ba Chẽ.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham gia trồng cây gây rừng.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham gia trồng rừng tại lễ phát động.

Ba Chẽ là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn với gần 57.000ha, chiếm trên 93% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Diện tích rừng trồng của huyện hiện đạt gần 39.000ha. Trong năm 2020, huyện Ba Chẽ đã trồng được hơn 3.800ha rừng, đạt 128,5% kế hoạch; trong đó diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 813ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện hiện đạt 72%, tăng 0,5% so với năm 2019.

Ngay trong lễ phát động, đã có 4.700 cây gỗ lớn các loại được trồng tại khu vực Hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ.
Ngay trong lễ phát động, đã có 4.700 cây gỗ lớn các loại được trồng tại khu vực hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ.

Năm 2021, huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV với mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh và Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 1/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn và đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân đến thăm mô hình trồng cây chè hoa vàng tại của gia đình ông Đàm Văn Cường, thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân đến thăm mô hình trồng cây trà hoa vàng tại thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn.

Trong đó, huyện đặt ra chỉ tiêu trồng rừng đạt 3.000ha (trong đó có 650ha cây gỗ lớn và 84ha cây dược liệu); duy trì độ che phủ rừng đạt 72%; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Ba Chẽ phấn đấu mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt trên 3.300ha, trong đó ưu tiên trồng rừng gỗ lớn trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và hồ chứa nước trên địa bàn huyện. Loài cây trồng rừng gỗ lớn là lim, dổi, lát hoa, thông (mã vỹ, thông nhựa), keo...

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình trồng rừng gỗ lớn cây Dổi ghép và ba kích dưới tán rừng của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Rừng Bền Vững
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thăm mô hình trồng rừng gỗ lớn cây dổi ghép và ba kích dưới tán rừng của Công ty CP Phát triển rừng bền vững (xã Thanh Sơn).

Sau lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đến thăm một số mô hình lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Minh Hà

 

.
.
.
.
.
.
.
.