Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Ba, 19/01/2021, 08:30 [GMT+7]
.
.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ luôn được tỉnh đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, kế thừa, đảm bảo công khai, minh bạch.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vân Đồn trao quyết định, chúc mừng các đồng chí trúng tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.
Lãnh đạo huyện Vân Đồn trao quyết định cho cán bộ trúng tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của huyện, ngày 24/7/2020.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, phương châm “động”, “mở”, đồng bộ ở cả 3 cấp; mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch; tăng cường điều động, luân chuyển, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy khả năng, sở trường.

Đặc biệt, trong năm 2020, để đảm bảo nguồn cán bộ, nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động phân công cấp ủy, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, bổ sung cấp ủy, hiệp y quy hoạch, điều động và giới thiệu bầu cử 219 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời, thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau đại hội đảng bộ các cấp, gắn với từng bước bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

Nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực, trí tuệ, khát vọng cống hiến, tỉnh tiếp tục duy trì triển khai bổ nhiệm cán bộ thông qua trình bày đề án và thi tuyển lãnh đạo, quản lý. Riêng năm 2020, tỉnh đã triển khai tổ chức thi tuyển 10 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thi tuyển gần 70 chức danh trưởng, phó các phòng, ban. Cụ thể, tại TX Đông Triều thi tuyển 4 vị trí cấp trưởng phòng, 11 vị trí cấp phó phòng, 11 vị trí phó hiệu trưởng các trường; huyện Vân Đồn thi tuyển 3 vị trí trưởng phòng; TX Quảng Yên thi tuyển 15 vị trí trưởng, phó phòng...

Cùng với công tác thi tuyển, bổ nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp tục được đổi mới. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh đều bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm, tập trung vào củng cố các kỹ năng thực thi công vụ, chú trọng khả năng vận dụng thực tiễn sau đào tạo.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tỉnh đã tổ chức được 96 lớp đào tạo, bồi dưỡng (kế hoạch là 112 lớp) cho 6.160 lượt cán bộ, công chức, viên chức, với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng (không có đào tạo tại nước ngoài). Bám sát nhiệm vụ trọng tâm và đặc thù, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp với các trường tổ chức được trên 20 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp ủy trong tỉnh đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trọng tâm là rà soát, thẩm định, thẩm tra, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị để thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử; đồng thời rà soát, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.