Xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ

Thứ Sáu, 01/01/2021, 02:20 [GMT+7]
.
.

Để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong năm 2020, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Quảng Ninh tiếp tục có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể. Qua đó, đem lại những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để vừa đảm bảo an toàn, vừa giải quyết kịp thời thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đây là giải pháp tối ưu vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại vừa góp phần phòng tránh dịch bệnh.

Hiện nay, trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh đã cung ứng 1.552 TTHC mức độ 3, 4 đạt 92,99% (tăng 8,38% so với năm 2019). Trong đó, có 625 TTHC mức độ 4, đạt 36% (tăng 23,6% so với năm 2019). Riêng trong năm 2020, trên 70% người dân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 216.151 hồ sơ, đạt tỷ lệ 40%, đây là tỷ lệ đạt cao nhất từ trước tới nay.

Chị Nguyễn Thị Vân (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), cho biết: Tôi thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 rất tiện ích, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ cho người dân rất hiệu quả, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài ra, với tăng cung ứng dịch công mức độ 3, 4 cũng góp phần công khai minh bạch hơn các TTHC, tránh phiền hà, nhũng nhiễu.

Để rút ngắn thời gian, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh đã rà soát, tăng số lượng TTHC giải quyết theo quy trình “5 tại chỗ”: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm hành chính công. Hiện đã có 22 sở, ngành, đơn vị thực hiện 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tăng 3 đơn vị so với năm 2019), với 74% TTHC (1.031/1.391). Ở cấp huyện, có 90-100% TTHC thực hiện nguyên tắc “5 tại chỗ” tại trung tâm hành chính công cấp huyện. Tỉnh cũng thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC. Đến nay, trung bình các TTHC đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được cắt giảm tới 45% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Thời gian giải quyết được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,7% ở trung tâm cấp tỉnh và 99,9% ở trung tâm cấp huyện.

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh
Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đẩy mạnh cải cách TTHC, trong năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả hiện đại hóa nền hành chính trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động hành chính. Nổi bật là tỉnh đã tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong tỉnh. Theo đó, đã có gần 2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận trên hệ thống trong năm 2020, đạt tỷ lệ 99%.

Đáng chú ý, Quảng Ninh là một trong 3 địa phương được Chính phủ lựa chọn để triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Sau 1 năm thực hiện, đến nay, Quảng Ninh đã lựa chọn và hoàn thành chuẩn hóa, kết nối, tích hợp 519/1.522 TTHC, đạt 35% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nằm trong tốp đầu các tỉnh cung cấp dịch vụ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên toàn quốc kết nối liên thông Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần giúp Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành sát sao, hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh xác định công tác cải cách hành chính tiếp tục là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI vào Văn kiện Đại hội, như một sự cam kết với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.